De registers der graven in de Kloosterkerk te 's Gravenhage

Front Cover
Genealogisch-heraldisch archief, 1887 - Hague (Netherlands) - 151 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Popular passages

Page 72 - Aan de Ed. Mog Heeren Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en Westvriesland.
Page 86 - Wolfsen , in sijn leeven meede Burgemeester aldaar. Alle kindskinderen van de Heer Hendrik Wolfsen, caveerende yder voor de mede-geïnteresseerde in haar staak) was geconstitueert om de voors grafstede op haar naam te laten setten, sijnde de voors acte aan mij als Rentmr geëxhibeert en overgclevert.
Page 35 - Octroy van Haar Ed. Groot Mogende de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland van dato den XXIII Mey XVI0 ende veerthien.
Page 86 - ... 12 deser loopende maand geteekent , waarbij sij verklaart dat de voors grafstede onder de kinderen van gem Heer onverdeelt sijnde gebleven , sij vervolgens door de Erfgenamen (sijnde vrouwe Johanna Sabina Wolfsen , weduwe wijlen de Heer Gerrit Nijlandt , in leven Burgemeester te Deventer als...
Page 36 - Draguet) als bij de Ed: Mogende Heeren gecommitteerde Raaden van de Ed : groot mogende Heeren Staten van Holland en In den iiij Regel.

Bibliographic information