Axel

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Popular passages

Page 71 - När vulkanen eller hjelten ryter, är det icke samma eld, som bryter ut med samma makt? <, Blickar månen på den öde borgen ner i natten, o, så blickar sorgen ner på grafven af en ungdomsvän.
Page 174 - I stjernor, och sägen seglaren vägen! När det blir vår, kommer han hem, men den älskade går ej till hans möte i salen, icke i dalen; ligger i mull bleknad och kall för sin kärleks skull, eller hon klagar och blöder, offrad af bröder. — Falk, som han glömt, , du skall bli min; jag vill älska dig ömt. Sjelf vill jag mata för egarn vingade jägarn.
Page 120 - Jag slägter fly och komma såg, Och vän från vänner vika, Och rik och fattig, hög och låg I grafven varda lika; Men Herrans nåd...
Page 150 - Ty jag ser i andanom, huru han redan letar i burkarna efter ingredientier till förföljelse-piller, som skola slungas midt i den arma författarens hals, emedan han vågat försvara sin sats och icke rent af dignat under bördan af alla de foäska kryddor, som hela pharmakopéen kan framvisa, och hela den förbittrade Doctorn kan skrifva recept på.
Page 80 - Min flicka, sitt still, ALLA. Fågeln af handen nu skjuta jag vill; Blif ej så blek! se, hans lott är ju söt: Hårda bädd! hulda bädd! Huru Ijufligt, att dö i ditt sköt!" — "Skjut!" sade mön: men för blixten så brådt Spratt hon opp, späd och rädd; In i dess barm flög hans skott. "Gerna," hon suckade, "kysste du mig; Döden blef också en kyss ifrån Dig! Stå ej så blek! äfven denna är söt: Hårda bädd! hulda bädd! Huru Ijufligt, att dö i ditt sköt!
Page 25 - ... Forholdet. Det kunde blive et ret interessant Efterspil, der i og for sig kunde have psychologisk Interesse og ved Siden deraf berige En med mange erotiske Iagttagelser. ENTEN-ELLER ET LIVS-FRAGMENT UDGIVET AF VICTOR EREMITA T ANDEN DEEL INDEHOLDENDE B.'s PAPIRER, BREVE TIL A.
Page 207 - Läste hon om en tapper, ädel, frisinnad riddare eller en hjelte, som offrade lif och gods för frihet och fädernesland, så.
Page 88 - Just som jag skulle föra det till mina törstande och längtande läppar, — fortfor Axel och stödde på orden (ty troligen tänkte han någon bitanka) — "just då...
Page 102 - Rosina, bråd intryck gör den boken på dig? ... — Jag lider deraf; — svarade hon utan all förställning — men jag är dock under en visa förtrollning.
Page 143 - Reveil et roulement. La caisse sonne etrange, Fortement elle retentit ; Dans leur fosse en ressuscitent Les vieux soldals peris : IV.

Bibliographic information