De Maandelykse Nederlandische Mercurius, Volumes 20-23

Front Cover
B. Mourik., 1766 - Europe
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 9 - Voorbeelden geftaafd zyn , het zy van het geene met goed gevolg hier of daar omtrent het Haarlemmer Meer plaats heeft ofte gebruikt word * het zy het geen by andere Meeren gezien kan worden , dat van goed gevolg is om het afneemen der Oevers te beletten : alles op de onderfcheidenheid der gronden van de Oevers van het Haarlemmer Meer toegepast.
Page 208 - Candia af, en wel onophoudelyk onder zulk een hevig Vuur , dat de onzen uitgehongerd als half dood des middags ten een uur in het Leger kwamen , toen men befpeurde dat het getal onzer Dooden en Gekwetftenby de vyftig Man beliep. Doch de Lieutenant Hunnbld, dewelke den 24 Febr.
Page 207 - Volmagc tot het fluiten van een wettigen Vrede van den Koning te gaan haaien. - Den 17 Febr. wierd na Colombo gefchreeven, dat den volgenden Zondag , zynde een week daarna, in de Nederlandfche Kerken aldaar een algemeene Dankzegging voor de Zegening over de Wapenen van de Compagnie zoude gedaan worden. Dezen voormiddag kwam de Deffave van...
Page 208 - Angelbtek. tot Opper -Koopman , mits continueerende in de Ampten van Secretaris van Politie in 't geheim Committé van het Ceylons Gouvernement. Den 22 Febr. gingen...
Page 207 - Mabamderam van des Konings Garde. Na dat nu ieder op zyn aangeweezen Stoel rondsom de Tafel , zoo als ook de Heer Gouverneur , de Lt. Colonel , de Major van Wezel en de Secretaris , plaats genomen...
Page 68 - MCdaille daille tot een gedenkteken van haare hoogachting voor derzelver arbeid indeezen te geeven , wanneer dezelven goedvinden hunnea naam en adres te melden. De Maatfchappy is van oordeel , dat zy niet...
Page 206 - De/aves om te declareeren , dat men bereidwillig was om zig aan de Edele Compagnie te onderwerpen. Dien namiddag ten 3 uuren ging de Heer Gouverneur met den Lt. Colonel, den Secretaris en eenige Heeren Officieren , voor plaifier na den Berg Gallegt' der, leggende twee uuren van Wewedde.
Page 204 - Putulang opgebrooken zynde aan geene zyde van den Berg kwam : Op het gegeeven Sein attaqueerden zy den Vyand van vooren en van agteren , zoo dat deze , zig als tuflchen twee Vuuren gebragt...
Page 42 - Vreugdebedry ven , boven het geene een iegelyk, by deze heuchelyke gelegenheid , zal goedvinden te doen , te noodzaaken , op poene, van daar over, naar exigentie van zaaken , arbitrairlyk te worden gecorrigeerd. En op dat alle ongelukken mogen worden geprevenieerd, interdiceeren en verbieden myne voornoemde Heeren alle Perfoonen, van wat qualiteit of conditie die zouden mogen zyn , geduurende de voorfz. Illuminatien...
Page 159 - t groote Bloemperk was een Piramide van licht. De boord van de Gragt, als ook die van de Terras, de trappen .voor de Grot, en de gehele boven -randen van dezelve, waren alle met lampions, die een vierdubbeld licht gaven , bezet. De onderfte Cascade was , tot aen de Gragt , op iedere trap verlicht , vallende telkens het water over het licht henen; hier by kwam...

Bibliographic information