Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 1

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1750 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 194 - Tonrters of Vulders . zoo wel in de Steden als ten platten Lande in het werk treden om Turf te tonnen, voor en aleer zy het zelve Lood of Teken zullen hebben gezien...
Page 469 - Slagen te zetten en ftellen in 't Veld, of Wallen, Dammen, Ryden, ofte elders, om Haes of eenig ander Wild te vangen en te befchadigen , by...
Page 599 - Ingezetenen , die gewillij en getrouw zyn in het opbrengen der Middelen , of die geen vermogen genoeg hebben , om zich op dezelve wyze van aJles ia voorraed te voorte benadeelen
Page 479 - Alteratie van dien. En op dat niemand hier van eenige ignorantie zoude kunnen pretenderen , zal deze alomme worden gepubliceerd en geaffigeerd daer men gewoon is zulks te doen.
Page 134 - Justitiekamer en de hooge en laage bedienden zullen zoo in het civile als criminele , alleen voor dezelve kamer justiciabel zjjn.
Page 593 - Cedul halen , hoe veel Granen zy denken te bezigen, en op wat Molen zal gemalen worden; en voorts zullen de Granen gemengd moeten wezen mee Mout, en voor ieder Cedul aen den Colle&eur betalen.
Page 565 - Fuft naer advenant; doch zal van een Voeder of Legger van zes Aem, en daer boven niet meer getrokken worden dan zes Taek.
Page 612 - Molenaers zullen in hunne buizen of op hunne wheren noch omtrent hunnen Molen geen meer Koorn mogen hebben als tot hunne eigen Brood-zaed , noodig is , en bet den Pachter of deszejfs GecommiKe.erdcn denvryftaen ten allen tyden derzelver huizen, zoo welr>__ nis den Molen te vifiteren en te peilen, zullende de Mo- t...
Page 260 - Vrachtwagens , Markt- , Veer- , of Dorps of expres daer toe afgehuurde Schuiten , of met zyn eige Vaer- of Rytuig...
Page 482 - Keikenraed ter plaets zonder onderfcheit van perfonen ei\ zonder eenig achterhoucien worden aengeteekend en als onwillig om aen de ordres en intentie voorgemeld te voldoen, aen Ons ten eerflen worden overgegeven.

Bibliographic information