Om adjektivering af particip: En studie inom nusvensk betydelselära ...

Front Cover
H. Ohlssons boktryckeri, 1906 - Swedish language - 176 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 51 - ... storm är lös, det ljungar eld och fältkanonens åska rullar; Framåt, framåt led vid led! På tappre män se tappre fäders andar ned. Ädlaste mål Oss lyser på vår bana; Skarpt är vårt stål Och blöda är vår vana. Alla, alla käckt framåt! Här är vår sekelgamla frihets sköna stråt. Lys högt du segersälla fana, Sliten af strider se'n en grånad forntids dar, Fram, fram vårt ädla härjade standar! Än lins en flik med Finlands gamla färger qvar.
Page 61 - O, där sitter visst nu den gamle Pistol vid sin pipa, leende, medan vi här förgråta oss, nöjd med sitt öde, rik med en mun full rök och ett ungdomsminne från kriget, mera än vi, vi rike, som dock blott äga vår saknad. Gå att föröka den åldriges fröjd, låt ställa en stäfva öl för hans plats, och hans blick skall stråla dig glädje i hjärtat. Gärna...
Page 112 - I stugans skymda vrå, Väl var han böjd af åren, Men syntes hög ändå. Runeberg 2: 30 (1848, 1852). Delvis kan kursiv utgångspunkt föreligga. kortfattad. Kan höra såväl till träns, fatta kort som till refl. fatta sig kort. latblandad. 'trög, lättjefull
Page 84 - Som vi sett, dragas part. af result. verb på bet:s område åt ett håll som aflägsnar dem från verbet. Formen förblir ju dock densamma, och den utgör fortfarande ett band.
Page 10 - Participet utsäger en till tempus bestämd verbal akt. Adjektivet utsäger en egenskap som icke associeras med någon verbal akt.
Page 41 - Detta sammanhänger otvifvelaktigt delvis (jfr för öfrigt längre fram) med det faktum, att hithörande verb i regel äro lika vanliga i de finita formerna samt med personligt subjekt, hvaraf följer, att föreställningen om detta senare (= agenten i pass.) icke så lätt försvinner ur medvetandet.
Page 156 - ... artikel han publicerat samma år. Denna artikel har inte varit tillgänglig för mig, men Lindroths definition återges hos Malmgren (1984:32). Beträffande pres ptc kommer Lindroth fram till att pres ptc av transitiva verb är "mer eller mindre tydligt adjektiviska", medan intransitiva verb bara är det "i samma mån som verbets egen föreställning är i saknad af verbal karaktär
Page 53 - I allmänhet väl rent adj., dock kanske icke i ett fall som: Jag är icke öfrerti/gad af de framdragna skälen (jfr: De framdragna skälen ha icke öfrcrtygrrt mig), oaktadt å andra sidnu af där för mig knappast betecknar fullständig agent.
Page 90 - ... likväl den patriotiska känslan för dessa åt svenska folket förvärfvade allmänna fördelar med en liftigen uttryckt för de tillfälliga svårigheter, som (osv.j.
Page 75 - Wj/wi-koustr. i presens har någon funktion, som är sJlrsk. ägnad att låta resultatet hos ett resultativt verb framträda, dvs. att befordra adjektiveringen.

Bibliographic information