Geschichte des k.k. 27. Linien-Infanterie-Regiments Leopold I., König der Belgier (etc.)

Přední strana obálky
Auer, 1858 - Počet stran: 199
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje