School-Days of Eminent Men: I. Sketches of the Progress of Education in England, from the Reign of King Alfred to That of Queen Victoria. Ii. Early Lives of Celebrated British Authors, Philosophers and Poets, Inventors and Discoverers, Divines, Heroes, St

Přední strana obálky
HardPress, 11. 5. 2020 - Počet stran: 338
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
This is a reproduction of the original artefact. Generally these books are created from careful scans of the original. This allows us to preserve the book accurately and present it in the way the author intended. Since the original versions are generally quite old, there may occasionally be certain imperfections within these reproductions. We're happy to make these classics available again for future generations to enjoy!

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje