De geschiedenis van Nederland: leesboek voor de volksschool

Front Cover
Fred. Muller, 1860 - 171 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Popular passages

Page 154 - ... als geloofde men niet, wat men zag. Dezen gloeide het gelaat, gene verbleekte; de een barstte los in gejuich, des anderen stem smoorde in het snikken der overkropte borst. Den ouden was het, als hadden zij een kind uit den dood wedergekregen, de mannen een broeder, de jongelingen een vader.
Page 121 - t vervallen Vaderland, Die in ťťn jaar twee groote koningrijken Tot driemaal toe de trotsche vlag deed strijken, Het roer der vloot en d' arm, daar God door stree: Door hem herleeft de vrijheid en de vree!
Page 106 - Zee-Admiraal deze Landen Men stel voor Hollants Admiraal Geen Graf van Marmer, of Metaal ; Maar ergens op een hooge klip Het hol van een verovert Schip: De doode Tromp daar in gelegt, Zal onder 't eerste Zee-gevecht Aan Hollant moed en wraaklust geven, En menig Engelsman doen beven.
Page 89 - Mannen ! gelooft niet , dat ik een landverrader ben ; ik heb gehandeld als een goed vaderlander, en die zal ik sterven.
Page 67 - En, al kwamen wij allen te sterven, en al wierd dit arme Volk geheel vermoord of verjaagd, behooren wij verzekerd te zijn dat God de zijnen niet verlaat.
Page 72 - Willem als een verrader en vijand van zijn vorst en vaderland in den ban gedaan en aan dengenen , die hem vermoorden zou, eene groote geldsom, verheffing tot den adelstand en vergeving van alle misdaden beloofd werd.
Page 133 - Voor mij zou de aanneming uwer voorstellen schande zijn, — •• voor u is. het nog grooter schande die te doen; ik heb u tot het maken van vrede niet geroepen : gaat weg gelijk gij gekomen zijt!
Page 13 - Bonifacius. 754. Bonifacius bij Dokkum vermoord. 785. Karel de Groote overwint de Saksen en Friezen, en dwingt hen tot het Christendom.
Page 84 - Claeszen, ofschoon van allen verlaten, houdt twee dagen lang alleen het gevecht tegen de Spanjaarden uit. Ten laatste wordt zijn bodem onverdedigbaar; doch eenen eerlijken dood boven eene schandelijke slavernij stellende, slaat hij aan de zijnen voor, liever den brand in het kruid te steken dan zich over te geven. De moedige manschappen geven hunne toestemming tot dit schrikkelijk besluit. Zij knielen gezamenlijk neder, doen hunne laatste gebeden , en Claeszen steekt den brand in het kruid, en het...
Page 21 - s graven paard bij den teugel en zeide: "Uw hooge sprongen zijn gedaan, heer graaf!

Bibliographic information