Bijvoegsel

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 45 - benoemd, directelijk of indirectelijk, aan geene „personen, hetzij in of buiten het bestuur, onder „wat naam of voorwendsel ook, eenige giften of „gaven beloofd of gegeven heb, noch beloven of „geven zal. „Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoegenaamd „in deze betrekking te doen of te laten, van nie„mand hoegenaamd eenige beloften of geschenken „aannemen zal, directelijk of indirectelijk. „Zoo waarlijk helpe mij God almagtig!
Page 755 - Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur.
Page 512 - Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.
Page 435 - Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 18 December 1925, Ie Afd.
Page 597 - Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz., enz., enz. Op de voordracht van Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken dd. 1. Augustus 1912, Kabinet n°.
Page 45 - helpe mij God almagtig!" (»Dat beloof ik!") Alvorens tot dien eed of belofte te worden toegelaten, leggen zij den volgenden eed (verklaring en belofte) van zuivering af: »Ik zweer (verklaar), dat ik, om tot lid...
Page 53 - Hij , die de perceelen na de opneming of opmeting vergroot , wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twaalf dagen of geldboete van ten hoogste vijf en zeventig gulden.
Page 192 - ... wanneer bij vacature in het onderwijzend personeel tusschen het ontstaan daarvan en de aanvaarding zijner betrekking door den benoemde een langere tijd verloopt dan: wat het hoofd der school betreft, van zes maanden; wat de overige onderwijzers betreft, van vier maanden; d.
Page 177 - Goos, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. Op de voordracht van Onzen Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 7 Maart 1902, no.
Page 127 - ... que celles qui sont ou seront imposées aux sujets ou citoyens du pays ou aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée. Les sujets ou citoyens de chacune des Parties contractantes qui résident dans les territoires et possessions de l'autre ne seront astreints à aucun service militaire obligatoire, soit dans l'armée, soit dans la marine, soit dans la garde nationale ou la milice ; ils seront exempts de toutes contributions imposées en lieu et place du service personnel et de tous...

Bibliographic information