The Plays of William Shakespeare: In Twenty-one Volumes, with the Corrections and Illustrations of Various Commentators, to which are Added Notes, Svazek 20

Přední strana obálky
J. Nichols and Son, 1813
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje