Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 4

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1783 - Netherlands
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 2066 - Den elfden dezer maand na n uure d'eed't. de Heer Diller in de tuin van het Oude Hof de proef van eene Lugtbol, die 34 voeten middellyns , en 45 voeten hoogte , hadt ; zyne omtrek was van 800 ellen doeks, en de zwaarte van 400 ponden.
Page 2101 - Luchtbel, onder beftier van den Geneesheer van Noorden vervaardigd. Den 29 November hadt men er de proef van genomen, ten gevalle alleen van het Phyfisch Genootfchap , welke zeer wel geflaagt was.
Page 2066 - ... en kwam in het Veenveld agter de Veenlaan neder , omtrend 7 of 800 treden van de plaats der oplating, na flegts drie minuten 'in de hoogte geweest te zyn.
Page 2102 - Heer , die de proefneming beftierde , befloot, de nieuwsgierigheid der aanfchouwers te voldoen, door den Bol aan zig zelven over te laten. Na denzelven met eene nieuwe hoeveelheid...
Page 2067 - Hy was nog van papier, nog taf, nog linnen, maar van vlies of darmen van dieren gemaakt: de...
Page 2081 - Schepen, de zwaare reparatie, aan die fchepen noodig, de redelykheid en billykheid, om derzelver manfchap , als zo lang in dienst geweest zynde en veel geleden hebbende...
Page 1698 - Burgers van hunne Steden", en die, .van Ouders tot Ouders , . 's Lands en Stads Lasten hebben helpen arageo.
Page 2153 - Ingezetenen , om zig te bekwaamen in den Wapenhandel , ten einde in tyd van nood...
Page 1658 - Onderdaanen , rJcehde eenig nadeel, 't geen aan dezelve , door wien 't ook zoude mogen wezen j piogt worden aangedaan , te heoren, en daaromtrent 3,t nodigt voorzleninge te doen enz.
Page 1988 - er tot nog toe in de Nederlandfche ,, taal over de Febres Catarrhales , welke federtee,, nige i aaren zich meer dan voorheen in deze Landen '„ vertoond hebben, gefchreven, en wat ontbreekt Vu*

Bibliographic information