Tull-taxa för Storfurstendömet Finland å såväl import- som export-artiklar, jemte kort utdrag från särskilda författningar, som i något afseende röra tullbehandlingen ...: med ledning af Nådiga Kungörelsen den 30 april 1859 och ändringarne ... den 4 februari 1863 alfabetiskt ordnad ...

Front Cover
Oskar Wasastjerna
Frenckell, 1863 - 232 pages
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information