Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
Sign in
Books Books 1 - 1 of 1 on Den som hafver, honom skall gifvas, och han skall hafva öfver nog, men från den,....
" Den som hafver, honom skall gifvas, och han skall hafva öfver nog, men från den, som icke hafver, skall tagas det han hafver... "
Lunds universitets årsskrift - Page 30
1888
Full view - About this book

Tidskrift för kristlig tro och bildning, Volumes 7-9

Lutheran Church - 1889
...sydsvenska universitetet har ställt som motto öfver sitt votum i den föreliggande bekännelsefrågan: Den som hafver, honom skall gifvas, och han skall hafva öfver nog; men den, som icke hafver, från honom skall ock rarda laget det han hafrer (Matt. 13, u). r. L. Till ä...
Full view - About this book
  1. My library
  2. Help
  3. Advanced Book Search
  4. Download PDF