Den svenska ordspråksboken, innehållande 3160 ordspråk

Front Cover
L. J. Hierta, 1865 - Proverbs, Swedish - 98 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 3 - ... bli förstådd. — Du skall skriva böcker också. — Jag skall göra det! — Hans, vet du vad du går att möta? — Jag vet! Det är blott en sak jag fruktar. Min son . . . — Min vän! Du vet det hemliga broderskapets eder att bistå varandra; litar du icke på dem? — Stundom, stundom icke! Alla vilja att yxan skall gå, men ingen vill hålla i skaftet.
Page 97 - ... högmod äro tvillingbarn. Ära utan inkomst mättar ej. Äran är det vackraste trädet i skogen. Äregirig blir aldrig nöjd. Ärfd penning är snart förtärd. Ärfva är icke förvärfva. Ärlig gör rik. Ärlig man aktar hvarken lof eller tadel. Ärligheten är en säker staf att luta sig vid. Ät fisken medan den är färsk och gift din dotter medan hon är ung. Äta litet och ligga rent gör en sund kropp. Äta med alla, hålla med ingen. O. Ödets lotter falla ojemnt. Ödmjuk fattigdom...
Page 98 - Ögat och örat blifva aldrig mätta. Ögat tros mer än örat. Ögat vill alltid hafva mer än magen tål vid. Ögat är den största förrädaren. Ögat är själens spegel. Ögontjenst är ingen tjenst. Öl gör blodet tjockt och tankarna tunga. Öl och bröd gör kinder röd. ( Öppna dörren för en liten last, så kommer snart en stor efter. Öppen kista gör dristig tjuf. Örnen fiskar inga flugor. Öst, vest, — hemma bäst. Östanväder och qvinnoträta börjas med storm och lyktas sällan...
Page 96 - ... att de icke förakta dig i ålderdomen. Älskar du mig, så älskar du äfven min hund. Älskog och dryck äro närmaste fränder. Än står stenen i grönan dal. Ändan kröner verket. Ännu kan vår Herre ge sill åt Göteborgarn. Ännu lefver Gud. Äpplet faller inte långt ifrån trädet. Äpplet är rödt, men masken är derinne ; flickan, är skön, men har ett elakt sinne. Är dricka en ära, så är heller ingen skam att spy. Är godset borta, är också modet borta. Är Gud inte med,...
Page 11 - ... brödlös, än rådlös. Bättre vara ensam, än i dåligt sällskap. Bättre väcka afund, än medömkan. Bättre väl dö, än illa lefva. Bättre vända om i tid, än att gå vilse. Bättre vända sig till Gud sjelf, än till hans helgon. Bättring är bästa ånger. Bättring gör syndaren fri. Böj vidjan medan hon är grön, så blir hon både fager och skön. Bön och tro får både oxe och ko. Bön är dyraste köpet. Bönder äro inte gäss för det de äro grå.
Page 102 - Geografiskt-statistiskt, öfver verldsdclar, länder, baf, vikar, hamnar, sjöar, floder, kanaler, öar, berg, stater, provinser, grefskaper, departementer, kantoner, guvernementer, kretsar, comitater, ejaleter, paschalikater, legationer, arrondissementer, regeringsdistrikter, delegationer, divisioner, amt, biskopsstift, län, härader, socknar, pastorater, annexer, bergslager, städer...
Page 29 - Döden hjelper utur nöden. (Jemf. Joh. 3: 36). Döden låter inte skrämma sig. Döden tar inga mutor. Döden är den sista rätten. 28 Döden är en bitter ört, men har en söt eftersmak. Döden är en snäll jägare. Döden är viss, men stunden oviss. Dödsfruktan är värre än sjelfva döden. Döm inte allt det du ser; tro inte allt det du hör; gör inte allt hvad du kan; säg inte allt hvad du vet; förtär inte allt hvad du har.
Page 100 - Från Sverige till Amerika. Råd och upplysningar för landsmän som ämna utflytta till den nya verlden; dels bearbetade från tyskan, dels efter egna iakttagelser samlade under en resa i Norra Amerika åren 1853—1854, neds. 1 rdrr Djuren, Svenska; med talrika träsnitt, intryckta i texten. 50 öte. Kkelnnd, J. Menniskoslägtet; en kort framställning om des...
Page 103 - JVyckel till köpmaiiskorrespondens, eller en fullständig anvisning till brefs och andra uppsatsers författande i handels-, sjöfarts- och bankaffärer, mm på svenska, tyska, engelska och fransyska språken; en nyttig handbok för hvarje köpman och kontorist; andra upplagan, komplett i två delar, u i-ds.
Page 30 - En dvärg är en dvärg, stod' han än på högsta berg. En dåre kan fråga mer, än tio kloka kunna besvara. En däjelig qvinna är ett osäkert urverk. En< ed är aldrig så god, att den icke vore bättre osvuren. En elak granne är en daglig skärseld.

Bibliographic information