Banbrytaren: historisk skildring af nybyggarelifvet i Norvästern unden en tid af trettiofem år 1870-1905

Front Cover
På Författarens Forlag, 1906 - Frontier and pioneer life - 432 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 161 - Icke att jag redan har vunnit det eller redan är fullkomnad, men jag far därefter, att jag må fatta det, emedan jag ock har blifvit fattad af Kristus Jesus. Mina bröder, jag anser mig icke själf hafva fattat det, men ett säger jag: Jag förgäter det som är tillryggalagdt och sträcker mig mot det som är framföre och jagar mot målet efter den segerlön, som förehålles af Guds kallelse ofvanefter i Kristus Jesus.
Page 281 - Han ingick als inte uti tanke utbyte med honom; utan skar rent af hans förnuftsvishet med de orden; »vädret blåser hvart det vill, du hör dess röst men du vet ej hvadan det kommer, eller hvart det går...
Page 388 - Broder, låt mig taga ut grandet, som är i ditt öga», du som icke ser bjälken i ditt eget öga? Du skrymtare, tag först ut bjälken ur ditt öga, och sedan skall du se klart nog för att uttaga grandet, som är i din broders öga.
Page 411 - Faren icke vilse. Gud låter icke gäcka sig, ty hvad en människa sår, det skall hon ock skörda; 8 ty den som sår i sitt kött, han skall af köttet skörda förgängelse, men den som sår i Anden, han skall af Anden skörda evigt lif.
Page 163 - ... Jesus svarade: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Utan att en varder född af vatten och Ande, kan han icke ingå i Guds rike. Det som är födt af köttet är kött, och det som är födt af Anden är ande.
Page 19 - Och han har gjort hela människosläktet af ett blod till att bo pä jordens hela yta och har fastställt bestämda tider och gränser för deras boende, på det att de måtte söka Herren, om de till äfventyrs kunde känna sig för och finna honom, ehuru han icke är långt borta från hvar och en af oss...
Page 388 - Hvarför ser du grandet, som är i din broders öga, men blifver icke varse bjälken i ditt öga? Eller huru kan du säga till din broder: Låt mig taga ut grandet ur ditt öga, och se, bjälken är i ditt öga? Du skrymtare, tag först ut bjälken ur ditt öga; sedan skall du se klart nog för att uttaga grandet ur din broders öga.
Page 327 - Väl, du gode och trogne tjänare; i ringa ting har du varit trogen : jag skall sätta dig öfver mycket : gå in i din herres glädje.
Page 82 - Ack, du gode och trogne tjänare, öfver en ringa ting har du varit trogen, jag skall sätta dig öfver mycket. Gå in i din Herres glädje!
Page 411 - ... ty den som sår i sitt kött, han skall af köttet skörda förgängelse, men den som sår i Anden, han skall af Anden skörda evigt lif. 9 Och låtom oss icke förtröttas att göra det goda : ty vi skola ock i sinom tid skörda, om vi icke tröttna. 10 Därför, medan vi haf va tid, låtom göra det goda mot alla men mest mot dem, som höra tron till.

Bibliographic information