Åminnelse-tal Öfver astronomiæ professoren och Kongl. vetenskaps academiens medlem herr Anders Celsius: efter Kongl. vetenskaps academiens befalning, hållit i stora Riddarhus-salen af dess ledamot Baron Anders Joh. von Höpken d. 27 november, 1745

Front Cover
Tryckt hos L. Salvius, 1745 - 34 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Popular passages

Page 10 - Han ville undvika denna i hans tycke for tidiga hedren och detta fortroendet; men når man vil tanka rått, får man icke altid tanka på fig ljelf.
Page 8 - Lagfaren icke kan tryta uppehålle , få långe månnifkor icke andra fit kynne och lagen til alla håndelfer och påfund år otilråckelig. Hans lydna var ftörre, ån ofverty^elfen.
Page 23 - Hogfkolen, upmuntrade, dels af egen nit, dels af den forgfållighet och drift Cancelleren Hans Excellence Riks-Rådet och...
Page 4 - Han fag der fin Faderfader MAGNUS CELSIUS , fin Morfader ANDERS SPOLE , fin Morbroder PETER ELVIUS, alla Mathematici och Åftronomia cProfefforer.
Page 29 - Hvad han eljeft dervid i akt tagit vet jag icke ; men det vet jag at fextufendc gjorde obfervat ioner i famma åmne, tyktes honom icke vara tilråckelige, at våga fram hemligheten.
Page 2 - ... ån den dodas. Vår CELSII lefnads-lopp begår ingen annan prydnad , ån des dygder honom tillågga: ingen ftörrc konft at utfåras , ån en enfaldig och fanfårdig beråttelfe medgifver.
Page 6 - Han lekte med de kunfkaper , fom fordra cjvikt minne, och efter det var en lek, ty var han icke trög eller fenfårdig.
Page 11 - Hög&olenfå under vifa ungdomen. Så fri och ledig vår CELSIUS hade gjort fig ifrån meningar uti...
Page 3 - Magifler NILS CELSIUS och af en dygdig Moder Fru GUNILLA MARIA SPOLE...
Page 15 - ... af något ljus , fom kaftas up uti vår atmosphere. Men frågan var : hvarirrån detta: ljufet kunde kumma och huru atmospheren vid fådane tilfållen måtte vara befkartäd?

Bibliographic information