Patrologiae cursus completus, series graeca

Front Cover
 

Other editions - View all

Popular passages

Page 227 - Τους φθειρομένους κα\ παλαιωθέντας ανθρώπους κατά τάς επιθυμίας της απάτης, αναλίσκει ή μάχαιρα του θεού είς άφανισμδν παντελή. Ή τους εκ κακίας είς Οεογνωσίαν έλθόντας ανθρώπους , συν νεύροις αναλίσκει εκ των πράξεων των πονηρών · ?να αποθεμένοι
Page 85 - Ην έπάτησαν άνδρες δίκαιοι. Τον αυτόν. Την τρίβον την αίώνιον έπάτησαν άνδρες δίκαιοι. Κατά γαρ τρίβου αιωνίας βαίνουσιν. Έπε\ πάντα αύτοϊς πρόκειται πράττειν, ώστε τυχεΤν του μέλλοντος αιώνος. Καν δοκώσιν ουν επίσης βαδίξειν, άλλ' ή ψυχή αυτή επιβαίνει τριβών αιωνίων.
Page 285 - Προτρέπεται αυτήν δ νυμφίος πάν νόημα καΐ πράξιν μορφώσαι τω εαυτού χαρακτήρι' ποιεϊν δ£ ταϋτά φησιν την ως θάνατον κραταιάν άγάπην πάντα γαρ στέγει, πάντα υπομένει· διδ κα\ κραταιά κατά θάνατον νεκροΰντα την άμαρτίαν ήγουν επειδή πάντων...
Page 13 - ΚΕΦ. ΚΓ. (6) Στίχ. ιε'. Γη τετρακοσίων διδράχμων. Σημειωτέον, ότι τάφου τιμή εστί τα τετρακόσια, τω κακωτικήν είναι την τετράδα καΧ εκατοντάδα, ΚαΧ ζητήσας τα όμοια εκ των Γραφών εΰρήσεις.
Page 347 - Εστί δε ή πάσα πίστις παραβαλ).ομίνη κόκκψ σινάπεως· έπε\ έξουθενεϊται μεν παρά των ανθρώπων ή πίστις, καΐ βραχύτατόν εστί, κα\ ευτελές είναι φαίνεται· τυχούσα δε γης αγαθής, τουτέστι ψυχής, γίνεται...
Page 269 - Καλή λίαν ή άναβαίνουσα (3ίφ κα\ λόγψ ψυχή, φυγοΰσα τα παρά τοις πολλοίς αμαρτήματα, απερ εξ ερήμου λέγεται άναβαίνειν τδ δε τδν δίκαιον είναι Χρίστου εύωδίαν εν παντι τοΛφ τοις σωζόμενος.
Page 225 - Ακυβέρνητος προς πόλεμον των αντικειμένων δυνάμεων, τη τε θεολογία κα\ ταΐς άρεταίς · ό δε μετά κυβερνήσεως πολέμων, ίοικεν επί γης νουν ίχειν · προηγείται δε της του θεού βοηθείας, καρδία βουλευτική, ή πάντα μετά βουλής ποιούσα· δυνατόν δε...
Page 47 - Ιμελλον συνάπτεσθαι, κα\ εν άποτελεΐσΟαι, το τε ίερατικον αξίωμα κα\ τ& (87) εν τη παρουσία του εκ Δαυίδ Σωτήρος ημών Ιερέως τε ομού και βασιλέως, του κατά την τάξιν Μελχισεδέκ.
Page 45 - Ετέρω βούλομαι δούναι της βασιλείας την αρχήν, τούτον δε παΰσαι της δυναστείας. Τδ, μεταμεμέΛημαι, δια τδν Σαούλ · τουτέστιν οΰτως άνάξιον έαυτδν της βασιλείας έποίησεν, ώστε, εΓ γε φύσιν εΐχον μετανοούσαν, μετέγνων αν έπ
Page 143 - Τοιαύτη δε ή του τρέφοντος την ψυχήν λόγου φύσις, πρδς την δύναμιν του τρεφομένου μεταβάλλουσα. Εάν νή-'.ον τρέφΐ) ό νόμος, γάλα γίνεται · εάν ψυχήν ασθενούσαν, λάχανον · εάν τέλειον, στερεά τροφή. Ου καθεζομένοις δε ήμΐν άρχεται τδ μάννα, άλλ...

Bibliographic information