Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 2

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1785 - Netherlands
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 1010 - Men vernam wel haast, dat de onderneming „geen voortgang zoude hebben, het welk zulk een misnoegen „veroorzaakte, dat 'er sterk met steenen en dakpannen op „het veld gesmeeten en de Heer Romain met den naam van be„drieger begroet wierdt: hij vlugtte daarop in een Wijnhuis, voor „het welk een groot aantal volks vergaderde , dreigende het „huis...
Page 1010 - Dog allen zijn te leur gesteld, dewijl de lugtbal niet is opgegaan. Men vernam wel haast, dat de onderneming geen voortgang zoude hebben, het welk zulk een misnoegen veroorzaakte, dat 'er sterk met steenen en dakpannen op het veld gesmeeten en de Heer Romain met den naam van bedrieger begroet...
Page 1435 - ... by weinige van deszelfs belyders ? en welke zyn de, zo openbaare als byzondere, middelen, waar door dit kwaad zonder geweld te gebruiken , kan verbelerd worden ? door Johannes Christ nphorns Schwab, . . . Aan het welke den i4.
Page 1119 - Reglement heilig naar te komen, is doch in den krachtigflen zin één en het zelfde; en daar het gezag van ieder Lid van Regeering eeniglyk deriveert uit de evengemelde beéédiging van dit Reglement, zoo zal ook.
Page 1121 - Vader, benevens deszelfs opgevolgde erffelyke verklaaring, na voorgaande onderhandeling en overeenkomst, wettig door de Souverein dezer Provincie is gedaan, en door dezelve onze Heer Vader en door ons, by onze...
Page 949 - Dat de lugt, wel-DAM* ke in deze proef uit yzer, waar van een gedeelte verroest was, gehaald is, minder ligt was , dan die uit zink getrokken wordt.
Page 1123 - Wij als nog vertrouwen de wettigheid van het voorfchreven Reglement, en van Onze daar bij geftipuleerde Rechten volkomen te justin
Page 1119 - Inmiddels zyne bevoegdheid tot het veranderen' of vernietigen van het meergemelde Reglement, te willen fundeeren op een pretenfe...
Page 1126 - te zyn , als onder anderen die Regenten , „ welke te Utrecht en te Wyk diar toe...
Page 972 - IIU-T vaa cxtracb in duplo op zyn verzoek aan hem uitgereikt, en door de vier Prefideoten , twee uit de Burgery , en twee uic de Üikkns, benevens den Sdmba getekend.

Bibliographic information