Biographisch woordenboek der Nederlanden: bevattende de levensbeschrijvingen van voorname staatsmannen, krygshelden, geleerden in allerleije vakken van wetenschappen, digters, schilders en andere konstenaren ... Van de oudste tijden af tot heden toe. Eerste deel- [agtste deel], Volume 6

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 109 - BOEK. ne openbaare blydfchapsblyken. Zyne Vyanden hoe vol zwellenden fpyts ,1782; durfden openlyk de ftem tegen dat algemeen gejuich niet verheffen. De Dichtkunst gezigt, met verontwaardiging , op den grond , op welken voor de voeten der Vryheid , een gebrooken Juk lag, tegen het voetftuk ftondt het Wapen van Överytjel.
Page 103 - Satisfaiďie , als mede de ontdekking van den naam des opftellers, en zorgdraging dat voorts dergelijke zaken in de Couranten niet meer mogten geplaatst worden. Deventer en Kampen verklaarden wel te mogen lijden, dat deze brief werd afgevaardigd; Zwolle kon 'er niet toe verdaan.
Page 45 - Huis zogten over hoop te werpen. „ Dat- de eclatante wijze , op welke niet alleen zijn Over...
Page 47 - Prins niet openlijk getegtvaardigd wordende, zou gegebragt vinden, om alles, wat deze zaak betrof, te openbaren. Velen deden herhaalde pogingen, om die breuke te...
Page 102 - Ridderfchap en Steden te verzoenen behoorde beproefd, en, ten dien einde, uit de Vergadering, Celastigden benoemd te worden , en , dit vrugtloos aflopende , in regten voort te gaan: van dit gevoelen was ook de-Hee* VAN VOERST TOT ALEHDiNK ; en werd dit voorftel door d« Afgezondenen der Steden overgenomen.
Page 253 - Geneve leraarden , beoefičnd te hebben , wierdt hij in 1717 onder het getal der Studenten in de godgeleerdheid aangenomen. In deze nieuwe loopbaan hadt hij tot Meesters PICTET, TURRETTIN, LEGER en inzonderheid A.
Page 20 - CANTER, die tot geen andere belijdenis was te brengen, dan dat hem de toeleg was bekend , -. «. • gegeweest, 'en 3at men onder amtereh-, 'voorgehiii '\avk , DINGEN en heit» weder Burgemeesters te mak«n>, VüJrdü, :inge.
Page 167 - ... 40 jaren oud. Hij ging veeltijds gekleed met een geel rokje met een befje en' daar over een zwarte mantel , en geleek voor 't uiterlijke ved eer een Pres.
Page 275 - t algemeen verftrekte het hem tot een wellust dienst te bewijzen, en het ware doel van zijn zwaar wigtig ambt grondig kennende, deedt hij zijn best om hetzelve met alle nauwkeurigheid te vervullen.
Page 275 - ... te helpen; verzoeningen en bevredigingen te bewerken, rust, vrede en eendragt in huisgezinnen te...

Bibliographic information