Historisk tidsskrift, Volume 1

Front Cover
P.T. Mallings Bogtrykkeri, 1871 - Norway
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 218 - ... Formand. De lød saaledes: „ Grundsætninger. 1. Norge bør være et indskrænket og arveligt Monarki. 2. Folket bør udøve den lovgivende Magt igjennem sine Repræsentanter. 3. Folket bør ene have Ret til at beskatte sig igjennem sine Repræsentanter. 4. Krigs- og Freds-Retten bør tilkomme Regenten. 5. Regenten bør have Ret til at benaade. 6. Den dømmende Magt bør være særskilt fra den lovgivende og udøvende. 7. Trykke-Frihed bør finde Sted. 8. Den evangelisk-lutherske Religion bør...
Page 241 - Undersaatter; eller b) ere fødte i fremmede Lande af Norske Forældre, som paa den Tid ikke vare en anden Stats Undersaatter; c) eller som...
Page 218 - Næringsveie bør ikke tilstedes. 10. Personelle eller blandede arvelige Forrettigheder bør ikke tilstaaes Nogen for Fremtiden. 11. Statens Borgere ere i Almindelighed lige forpligtede til i en vis Tid at værne om Fædrenelandet, uden Hensyn til Stand, Fødsel eller Formue. Nærmere Bestemmelser og Indskrænkninger vil blive at tilf'øie foranførte Grundsætninger ved Statsformens Udarbeidelse...
Page 223 - ... Trondhjem». Nicolai Wergeland drog til Eidsvoll med et grunnlovsutkast i lommea og der foreslo han at kongen skulle krones og salves i Trondheim. Selv om flere mente at kroningen burde skje i Christiania fordi det var dyrere å arrangere den i Trondheim, vant blant annet Georg Sverdrups ord fram : «At man dertil i hele Norge intet passeligere Locale havde, end den for sin Ælde og størrelse fra Oldtiden ærværdige Trondhjems Domkirke.
Page 86 - Houston til Udløbet af Elven ved Waukmill. Navnet Orfjara eller det deraf afledede Orfyri brugtes i ældre Tider om et Sted, hvor Vandet ved Flodtid bedækkede en betydelig flad Strækning, som ved Ebben var tør.
Page 480 - I Brevet til Kongen 31 Marts s. A.: „Saa haver jeg ladet nedbryde den gamle Mur udi Forborgen, som det Træværk paa stod, fra Jomfrutaarnet og neder til Stranden, og der ladet opbygge af Grunden og muret Porten igjen, og ladet sætte et nyt Taarn med en Portstue udi neden ved Vandet ved Enden af samme Mur, saa man ikke kan se udi Byen eller udenfor Slottet, naar Porten lades op, som de kunde tilforn".
Page 488 - Forandring fik jeg ligesom et nyt Sind, og i den Sted, at jeg tilforn havde kun havt liden Lyst til Studeringer, blev nu ganske indtagen deraf...
Page 203 - ... uden dennes samtykke; hans børn havde ingen arveret, men hvad han efterlod sig, tilfaldt herren (GL 56, 63 og 65; FL IX. 11 og 15), og hans børn fik ingen højere ret end han selv. Vilde han erholde en større frihed...
Page 206 - Frostatingsloven, der i hele dette forhold er strengere, ophørte det først i femte led, så at den frigivnes sønnesøns sønnesøn var fuldkommen bonde og fri for tyrmsel; dog synes denne lov endnu at have regnet alle den frigivnes efterkommere fra hans sønnesøn til og med 8de generation som en ringere klasse af bønder (rekspegnar), se FLX 35jfr.
Page 380 - Drømmen om Guldringen ikke maa tydes saaledes, som de have gjort det, hvorimod dette, at der lægges en Guldring om Karks Hals netop er et Udtryk, som passende anvendes om Hængning med Strikke (snara, virgill), og hvori derfor med rette kunde sees et Varsel derom.

Bibliographic information