De Maandelykse Nederlandische Mercurius, Volumes 36-39

Front Cover
B. Mourik., 1774 - Europe
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 7 - Edelen , en wcgens dezelye feffie hebbende in het Collegie van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en WeftFriesland, Curator van 's Lands Hooge Schole enz.
Page 35 - ... voorfz. Schip en goed in de magt van die van Marocco is geweeft , gebeurende , alsdan een geregte derdepart van de voorgemelde waarde, en indien dezelve...
Page 35 - Ingezetenen van dezen Staat, by die van Marocco genomen , weder herovert en vrygemaakt mogten worden, zoo zal aan die Schepen van Oorlog, welke de...
Page 7 - t welke zoowel de Ledematen als de Kerkenraad en Predikanten, zig in 't vervolg zouden hebben te gedragen, aldus luidende. „ Het Hof van Holland by Refolutien van hun Ed. Gr. Mog. de „ Heeren Staten van Holland en Weftvriesland , in dato den 28 Jpril „ en ij December, beiden des Jaars 1750, gekwalificeerd zynde om de „ geinterefleerde Partyen over alle de tuflchen hen ontftane differen„ ten en verfchillen in de Lutherfche Gemeente alhier, was het doen-.
Page 126 - Allerhoogften voor de verwonderiogs waardige verloffing, als tot het uitftorten van vierige Gebeden voor de verdere behoudenis en de welvaart der Stad , ten ю uren in alle de Kerken een aanvang nam) duurde in de St.
Page 138 - H.mel en /larde daar over от genade engeen recht aan te houden, Zyne oordeelen te billyken , Zyne roede te kusfen en...
Page 43 - Honden zouden mögen wordcu veroorzaakt. £n dat ifoortz. ook niemand, die door Diaconen of Armbezorgers,. van wat gezindheid ook, bedeeld...
Page 8 - Pergeeving v«n dezelve, en от een geejt van verbeetering en bekeen'ng van een zondig Land. In het byzonder zyn Wy verpligt, by deze...
Page 72 - Lotery zal worden werkftellig gemaakt en gefchieden, en dewelke zyn vervat in deze navolgende: Art.
Page 72 - Comp» toire worden afgefchreven , waar door dezelve voor genaturalifeerd zullen worden gehouden. IV. Dat...

Bibliographic information