Torsten Rudeen: ett bidrag till karolinska tidens litteratur- och lärdomshistoria

Front Cover
Tidnings- & tryckeri-aktiebolagets tryckeri, 1902 - 276 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 283 - XXIV. ^Förhandlingar och Uppsatser. 7. (Längre uppsatser af JE Strömborg, R. Hausen, P. Nordmann m. fl.) — 72+ 137 sid. liten 8:0 2:50 XXV. Bondeståndets Protokoll vid Borgå landtdag 1809, utgifna af Elis Lagerblad. — 282 sid. stor 8:0 5: 50 XXVI. *Åbo universitets lärdomshistoria. 5. Filologin...
Page 283 - Förhandlingar och Uppsatser 1. (Längre uppsatser af Estlander, Lagus och Schybergson.) — 62 + 112 sid., tr.
Page 283 - Förhandlingar och Uppsatser 4. (Längre uppsatser af Schybergson, Hultin, Vendell m, fl.). — 34 + 136 s. 8:0 3: — „ XIV. De finska klostrens historia, af KG Leinberg. — 509 sid. liten 8:0 4; — ,. XV. "Helsingfors stads historia från 1640 till stora ofreden, af Erik Ehrström.
Page 283 - XXI. Katalog öfver den svenska litteraturen i Finland samt därstädes utkomna arbeten på främmande språk 1886 — 1890. Uppgjord af H. Bergroth. - 175 sid., tr.
Page 175 - Den danska fejden af färdas i en enda strof, för att lämna rum för en poetisk framställning af det stora slaget vid Narva, som bildar diktens egentliga medelpunkt. Rudeen följer sin hjälte pä hans segerrika färd mot den så många gånger starkare fienden.
Page 283 - Leinbcrg. — 159 sid. liten 8:0 3: — IV. Borgareståndets Protokoll vid Borgå landtdag 1809, utg. af Elis Lagorblad. — 411 sid. stor 8:0 ................. s: — VHG Porthans brel till l».
Page 283 - Förhandlingar och Uppsatser. 6. (Längre uppsatser af Gustafsson, W. Lagus, Elfving m. fl.) — 108+121...
Page 273 - Orationer, Then Förra Anno 1696 den 24 Novemb. Then Senare Anno 1702 den 17 Junii, i Åbo Academie håldne af Torst. Rudeen. Tryckt hoos Joh. Wall. 1 704. Til icår Stcenska Minerva den Edle och mycket Sinrjka Assessorinna, Fru Sophia Elisabet Brenner. Tryckt i nTestimoniorum Fasciculus" till fru Brenners »Poetiske Dikter".
Page 97 - Här kommer till Er tjenst af tulipan en unge: Låt den, min vackra vän, för min skull vara kär; Ej må han bli försmådd för det han liten är: Små lärkor bättre än de grofva nfvar sjunga.
Page 283 - Åbo akademis studentmatrikel,, af W. Lagus. 1. — 50 + 108 sid. stor 8:0 4: — XI.2. Åbo akademis studentmatrikel, af \V.

Bibliographic information