Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 1

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1785 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 73 - t oog te brengen, dat, wel verre van dat de rampen, die het Vaderland in den tegenwoordigen critieken toeftand gebragt hadden, aan Hem zouden mogen geweeten .... '
Page 81 - Mogenden zich niet verwonderen kunnen „ dat wy vreezen, van. ons op nieuw bloot te (lellen aan het gevaar van aan niemand der Bondgenooten te kunnen voldoening geeven , en verantwoordelyk gemaakt te worden voor alle die. onheilen en verliezen...
Page 73 - ... de fentimenten en bedoelingen der geenen , die de belangen van het Vaderland met een ander oog hebben ingezien, dan Wy, maar Wy begrypen dat het Ons geoorloofd moet...
Page 91 - Staate, ieder voor deszelfs Quote, zullen worden betaald; dan wel, of iedere Provincie voor haare rekening zal neemen de betaaling, die aan de in vogen vorfz.
Page 86 - Mog. gepro* poneerd hebben, om het zelve veel grooter te maken; indien Wij daar van niet waren wederhouden geworden, door de compleetfte overtuiging, dat het uittrekken van een grooter aantal van Manfchappen uit de overige Regimenten in dienst van den Staat, aan die Regimenten zoo ten uiterften nadeelig zijn zoude, dat de...
Page 84 - ... heeft. En het is aan Onze bedenkingen op twee zulke importante Objecten, en aan Onze welmeenende intentie, om Ons met allen ijver en...
Page 86 - Compagnien geformeerd konnen worden. Wij gevoelen zeer wel, dat een Corps van omtrent duizend Man ligte Troupes, op verre na niet toereikende zal zijn tot den dienst, tot welken men het zelve zoude konnen noodig hebben, en zouden, om die reden, gaarne aan Uwe Hoog Mog.
Page 78 - Lezer zal moeten gebleken zijn, dat, offchoon hier of daar, in het een of ander dier Departementen, die betrekking hebben tot het beftuur der...
Page 184 - Misfive gemeld, verzocht zynde door de Heeren Gedeputeerden der Stad Dordrecht, en de volgende Leden , om daar op te...
Page 70 - Ons leedwezen buiten de mogelvkheid daar toe gefield zyn, door disn, uit hoofde van de zwakheid der Armee, 'er geen kans is , om voor de defenfie van alle...

Bibliographic information