Ewalds levnet: mest efter hans egne meddelelser

Front Cover
[Forlagt af den] Gyldendal[ske Boghandling], 1861 - 170 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 118 - Hvad vil du Taare? - nu, da Sang opliver Min Lyst? - vil du da qvæle den? Hvi svækkes Harpens Lyd? hvi døer min Stemme? Syng høit ! ... at andre Slegter maa fornemme Hans Mod, som Christen og som Helt - Hans Iver, Som Undersaat, som Broder og som Ven! Syng om enhver af de forsvundne Dyder! Men ak! - men Angst har qvalt min Aand! Død er Han - død . . . dog vil jeg ikke græde Algodhed tog Ham - syng om salig Glæde! Syng høit! - men Hiertet smelter - Taaren flyder Og Harpen falder af den svage...
Page 140 - Røg og Damp. Flye, skreg de, flye, hvad flygte kan! Hvo staaer for Danmarks Christian I Kamp?
Page 28 - Jeg havde min Arendse — og nu har en anden hende! — Fordum nagende og martrende, nu snigende og dræbende Gift! — Erindring om mit Tab! — fortærende, ødeleggende Tanke! — Kilde til min Fortvivlelse, mine Uordener og mine Ulykker! — • Kilde til min daglige Kummer, og mine Taarer! — naar vil du fortørres?
Page 20 - Næse, en .savlende Mund og en Taille som en sort Ræddike! — — Da, da skulde du se, at det ikke var din Skal, men dig, dig selv, det hele, det inderste dig selv, som din Ewald elskte! — Hvor vilde du da ikke blive rørt! — med hvor kostbare Taarer vilde du ikke væde mine Kinder, naar du saa, at min Kærlighed, min Troskab 30 var steget i lige Grad med dit Vanheld! Bdurrurrurr! klukklukkluk! Imidlertid er det bedre, at du bliver, som du er!
Page 141 - Nu er det Tid. Han heysede det røde Flag, Og slog paa Fienden Slag i Slag. Da skreg de høit blant Stormens Brag: Nu er det Tid. Flye, skreg de, hver, som veed et Skiul ! Hvo kan bestaae for Danmarks Juel I Strid?
Page 116 - I, hvis Taare flyder, Er Han da død, og har jeg tabt min Ven? Saa, at det ædleste, det beste Hierte Slaaer ikke - evig ikke meer! Og Dyd skal aldrig - Gienskin af den Høie Skal aldrig straale fra det brustne Øie! Hvad vil du Taare? - Tie du Tolk af Smerte! Kan Suk besiele Mennesket af Leer? Ak, kunde Graad, og blodig Graad oplive Min Arnsbach! Asken af min Lyst! Men nei! - den Død, som intet kan forsone. Har alt opreist sin skrækkelige Throne I Venskabs Helligdom - hvo kan fordrive Tyrannen...
Page 21 - Spidsen af min Eskadron, just idet der leveres et Feltslag. Alting er i Forvirrelse. Med Sabelen i Haanden styrter jeg ind paa Fjenden, jeg adsplitter, jeg forfølger ham; han retirerer ind i en af sine bedste Fæstninger, og i Stridens Hede trænger jeg mig ind med ham. Jeg besætter Porten...
Page 115 - Her traf han mig -Her i mit fulde Hierte Fandt jeg den dødelige Piil — Kun skrækkelig for Børn! - kun følt af Daarer! Seer mig Forsagte! - Seer, om spildte Taarer Vanære mig! -jeg fandt den uden Smerte, Og maaler Saaret med et roligt Smiil.
Page 126 - Bolig! Som da, naar Ørnens neppe bedunede Unge forvoven glemmer sin Moders Røst, Og klavrende paa Redens Kanter Styrter, og vaagner i kolde Skygger; Paa Myrens Fodstie...
Page 126 - Ofte udstrekker skaldede Vingebeen Forgieves, til den ømme Moder Bærer den selv til sin høie Rede. Saa skal og du, som altid utrettelig Flagrer og hopper, høit fra dit kolde Muld, O faldne Siel, saa skal du aldrig Stride dig op til dit lyse Udspring. Aldrig, før Aanden, under hvis Vinger du Fordum oplivet undrende fandt dig selv; Og i dit Selv et Svelg af Glæde, Verdeners Vel, og Algodheds Lovsang. Aldrig før han, som...

Bibliographic information