Nieuwen almanach, curieux en util voor 't jaer ... ofte den getrauwen weg-wyzer der stad Gend ..., Volume 1

Front Cover
by Philippe Gimblet, 1770
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Other editions - View all

Popular passages

Page 119 - Privéen ende Grooten Raede , Prefident ende Lieden van onzen Raede in Vlaenderen , ende...
Page 104 - s morgens ten dry uren, en arriveren 's avondts : in den Winter 's morgens ten fes uren , arriveren 's anderdags op den noen. De venreckptactfen der Diligentien is tot Bruflel ky JofT.
Page 120 - Hofpitael van de Byloke , moeten hunne brieven franqueren, zonder dit zullen de zelve nae het Comptoir van de Pofterye wederom gezonden worden.
Page 112 - Den 23 dito wiert den General Paoly in de gebergten , daer hy fig met 600 mannen , fyne landgenoten , geretireert hadde , door de...
Page 8 - Stad voor hunne fonderlyke wooninge aengenomen hadden] wierden verjaegt door de Wandalen , de welke defe plaetfe ingenomen hebbende , Wanda hebben genoemt , van wacr men gelooft dat den Naeme Ganda. is voortgekomen. OJoacer , grootcn Poreftier van Vlaenderen , in defe plaetfe groot behaegen liebbende , heeft haer doen bemueren ; al-hoe- we' ïiogtans fy naemaels dikwils is vermeerdert : immers dat fy in het Jaer 1397.
Page 13 - Jurifdiélien, felfs over een groot deel van de Stadt; en al was't dat haere Kerke wel een van de aenfienelykïle wa§ van ganfch de Stadt , nogtans is fy veel treffelyker herbauwt in't jacr 17 iS.
Page 111 - Venetiaen , is geboren den 7 Maerte 1693 : hy wiert tot Cardinal verheven in het jaer 1757, zynde alfdan Btflchop van Padua ., en eyadelyk wiert den 6 Jury 1758 tot Opperhoofd van de H.
Page 110 - Olletta ingenomen. Den 18 November is te Marfeille overleden. Balthafar Moureuc, in den ouderdom van 114 jaeren...
Page 119 - Raed van Staeten , ende van onzen zeer Lieven ende beminden Zone den Keyzer , Chef ende Prefident van...

Bibliographic information