Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
Sign in
Books Books 1 - 10 of 10 on Canys mi a ddymunwn fy mod fy hun yn anathema oddiwrth Grist, dros fy mrodyr, sef....
" Canys mi a ddymunwn fy mod fy hun yn anathema oddiwrth Grist, dros fy mrodyr, sef fy nghenedl yn o y cnawd.'— Rhuf.9. "
Geiriadur Ysgrythyrol: yn cynnwys arwyddocad geiriau anghyfiaith arferedig ... - Page 62
by Thomas Charles - 1863
Full view - About this book

Cofiant, neu Hanes bywyd a marwolaeth y parch. Thomas Charles. Wedi ei ...

Thomas Jones - 1816
...hefyd yn cyd-dystiolaethu mi yn yr Yspryd Gln, fod i mi dristyd mawr, a good dibaid i'm calon: C'anys mi a ddymunwn fy mod fy hun yn anathema oddiwrth Grist, tiros fy mrodyr, sef fy nghenedl yn ol y cnawd." ill fA/H/l 0. l, 2, 3.) Yr eedd ystyriaeth am gyflwr...
Full view - About this book

Yr Haul: neu drysorfa o wybodaeth, hanesiol a gwladwriaethol

1850
...cydwybod yn cyd-dyst!olaethu a mi yn yr Yspryd Clan, fod i mi dristyd mawr, a gofid dibaid i'm caln. Canys mi a ddymunwn fy mod fy hun yn anathema oddiwrth...dros fy mrodyr, sef fy nghenedl yn o y cnawd.'— Rhuf.9. 1—3. Mae yr ymadroddion crybwylledig yn gryfion iawn ; ac heb fyned i olrhain ystyr dduwinyddol...
Full view - About this book

Y Traethodydd: am y fleyddyn ...

Theology - 1853
...a chredu yn dy galn i Dduw ei gyfodi ef o feirw, cadwedig fyddi." ANATHEMA ODDIWRTH GRIST. "Canyt mi a ddymunwn fy mod fy hun yn anathema oddiwrth Grist, dros fy mrodyr, sef fy ngbenedi yn o y cnawd." Shuf. ix. 3. LLAWEB о wahanol flyrdd a gymerwyd i esbonio yr adnod hon ;...
Full view - About this book

Y Beirniad: cyhoeddiad trimisol, er egluro gwyd-doriaeth, gwleidyddiaeth ...

1864
...Paul y pedwerydd canrif ar bymtheg ; ac y mae yn ddigon angerddol ei sel i dilyweyd fel yntau, " Oanys mi a ddymunwn fy mod fy hun yn anathema oddiwrth Grist dros fy mrodyr, sef fy nghenedl yn o y cnawd." Mae yn awr yn anterth ei ddydd — newydd droi ei haner canfed flwydd oed. Gall fyw eto ddeng mlynedd...
Full view - About this book

Cofiant y diweddar Barch. Robert Everett: a'i briod Steuben, Swydd Oneida, N ...

David Davies (Dewi Emlyn) - 1879 - 360 pages
...fyddai gwneyd rhai sylwadau ar adnodau blaenorol i'r testyn hwn. Pan y dywed yr apostol, adn. 3, " Canys mi a ddymunwn fy mod fy hun yn anathema oddiwrth Grist, dros fy mrodyr, sef fy nghenedl yn ol y cnawd," &c., — nid y meddwl yw y buasai yn foddlon bod yn ddyn colledig er mwyn ei genedl, oblegid...
Full view - About this book

Y Drysorfa: yn cynnwys amrywiaeth o bethau ar amcan crefyddol, etc

1886
...ymddygiad gwahanol. O na fedyddid ni 'r un ysbryd 'r apstol Paul, pan, yn ei zel fnvd, y dywedodd, " Mi a ddymunwn fy mod fy hun yn anathema oddiwrth Grist dros fy uirodyr, scf fy nghonedl yn o y cnawd ! " " Byw i mi yw Crist ! " Tn yr ysbryd yna yr ay gwaith a'r...
Full view - About this book

Report of the Proceedings

Church congress - 1889
...Jesu ni phallodd ei wladgarwch — os yn bossibl ymddisgleiriai yn fwy tanbaid fyth. Dywed ei hun " Canys mi a ddymunwn fy mod fy hun yn anathema oddiwrth Grist, dros fy mrodyr, sef fy nghenedl fy hun." Dyma ynte wladgarwch digyffelyb a diammhenol. Ond yn y testyn amlygir gwirionedd sydd yn tra-ragori...
Full view - About this book

Cofiant y parchedig William Evans, Tonyrefail

William Evans - Calvinistic Methodists - 1892 - 399 pages
...Ysgrythyr, "pob un ar yr eiddoch eich hunain, .eithr pob un ar yr eiddo ereill hefyd." Phil. ii. 4. " Canys mi a ddymunwn fy mod fy hun yn anathema oddiwrth Grist .dros fy mrodyr, sef fy nghenedl yn ol y cnawd." Ac yn ol .esiampl Crist hefyd, yr Hwn ac Efe yn gyfoethog a aeth er ein mwyn ni yn dlawd,...
Full view - About this book

Cymru heddyw ac yforu

1908
...pob peth yn golled oherwydd ardderchawgrwydd gwybodaeth Duw yng Nghrist lesu," eto, dywed yn onest " mi a ddymunwn fy mod fy hun yn anathema oddiwrth Grist dros fy mrodyr, sef fy nghenedl yn o y cnawd." Dyna yr hyn yw gwir wladgarwch ; a boed i ni fesur ein hymlyniad wrth ein gwlad yn ol y safon hon....
Full view - About this book

Y Drysorfa: yn cynnwys amrywiaeth o bethau ar amcan crefyddol, etc

1868
...o'r enw Shem Sahu wedi pregethu gerbron Cymanfa yn Rhagfyr 1866, oddiar y geiriau, " Mi а adymunwn fy mod fy hun yn anathema oddiwrth Grist, dros fy mrodyr, sef fy nghenedl yn l у cnawd." Arweiniodd y bregeth hon lawer i ystyried yn ddifrifol, ac ymhen ychydig ddyddiau cynnaliwyd...
Full view - About this book
  1. My library
  2. Help
  3. Advanced Book Search
  4. Download PDF