Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda, oeconomica, omnium SS. Patrum, doctorum scriptorumque ecclesiasticorum, sive latinorum, sive graecorum, qui ab aevo apostolico ad tempora Innocentii III (anno 1216) pro latinis et ad concilii Florentini tempora (ann. 1439) pro graecis floruerunt. Series graeca, in quo prodeunt patres, doctores scriptoresque ecclesiae graecae a S. Barnaba ad Bessarionem, Volume 61

Front Cover
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 219 - ... καΧ των γειτόνων καΧ των παριόντων, καθάπερ τινδς θηρίου τα Ενδον λυμαινομένου ; Βέλτιον διαστήναι την γήν τω τα τοιαύτα παροινοΰντι, τ) έπ' αγοράς αύτδν όφθήναι λοιπόν. Άλλα θρασϋνεται ή γυνή, φησίν. Άλλ' έννόησον 8τι γυνή, τδ άσθενέ; σκεύος, συ δε άνήρ.
Page 40 - Ειπών , ότι τ6 μωρδν του θεοΰ σοφώτερον των ανθρώπων εστίν, ίδειξεν ότι έκδέβληται ή σοφία ή ανθρωπινή από τε της μαρτυρίας. των Γραφών, από τε της των πραγμάτων...
Page 62 - Οταν δ καΧ εν δόγμασιν ή συνήθεια ή", βεβαιοτέρ* γίνεται πάντα γαρ τις εύκολώτερον άμείψειεν, ή τα περΧ θρησκείας. ΚαΧ τδ αίσχύνεσθαι δε μετά της συνήθειας Ικανδν ην έμποδίσαι , καΧ τδ δοχείν εν έσχάτω γήρα μεταμαθεϊν, καΧ παρά των άσυνετωτέρων!
Page 54 - Εοίι. μαι τδν τάφον, την άνάστασιν, τον άγιασμον, τί δικαιοσύνην, την άπρλύτρωσιν, την υίοθεσίαν, την κληρονομίαν, την βασιλείαν των ουρανών, του Πνεύματος την χορηγίαν. Ου γαρ τϊ) δψει χρίνω τα φαΐνόμενα, αλλά τοις όφθαλμοΐς της διανοίας. Ακούω σώμα Χριστού έτέρως εγώ νοώ τδ...
Page 199 - Ατοπον απαγωγή σφόδρα αυτών καθαψάμενος καΧ κατενεγκών-αΰτών τδ φύσημα; ΚαΧ δια τί μη εξ αρχής ταύτα τέθεικεν , φησΧν, α μάλιστα αν αυτούς άπήγαγεν; "Οτι Εθος ούτω δια πλειόνων α βούλεται κατασκεύαζε ιν, καΧ τα ισχυρότερα ΰστερο-ν τιθέναι, καΧ έχ περιουσίας νικάν.
Page 154 - Οταν δια τδν θεδν πάντα ποιη, δταν μη ύποκρίνηται μηδέ κατ' όφθαλμοδουλειαν ανθρώπων πράτττ) τουτέστι, δουλεύοντα άνθρώποις ελεύθερον είναι. "Η πώς πάλιν ελεύθερος τις ων, γίνεται δούλος; "Οταν διακονηται ανβρώποις πονηράν τίνα διακονίαν ή" δια γαστριμαργίαν, ή δια χρημάτων...
Page 218 - ... γεγραμμένον απαιτώ. ΚαΧ συ τοίνυν τα σοι προσήκοντα περιεργάζου μόνα, καΧ πάρεχε σαυτήν εύήνιον τφ συνοικούντι. ΚαΧ γαρ εΐ δια τδν θεδν πείθη τφ άνδρΧ, μη μοι πρόφερε τα όφείλοντα παρ' αυτού γίνεσθαι, άλλ' ων ύπεύθυνόν σε έποίησεν δ νομοθέτης, ταύτα άνυε μετά ακριβείας.
Page 167 - ... γένοιτο πάντας ημάς έπιτυχεϊν, χάριτι καΧ φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μεθ' οδ τψ ΠατρΧ άμα τψ άγίω Πνεύματι δόξα, κράτος, τιμή, νυν καΧ άεΧ, καΧ εις τους αιώνας των αιώνων.
Page 146 - Και γαρ ληστεϊαι χΛ άνδροφονίαι, κα\ ϊκαστος παράνομος λογισμός προς αυτήν είσιών, συγκατεκλίνετο τ]| ψυχή", κα\ μισθώματος όλίίγου κα\ του τυχόντος, της παρούσης ηδονής. Ή γαρ ψυχή φυρομένη μετά των πονηρών εννοιών και πράξεων, τούτον έκαρπούτο μύνον τον μισθόν. γ'.
Page 20 - Κ.α\ δια τί μη εποίησεν ήμΐν φυσικήν την γνώσιν, φησι, κα\ την άρετήν ; Τί; ταύτα φησιν ; 6 "Ελλην ή ό Χριστιανός; Αμφότεροι μεν, άλλ' ούχ ύπρ των αυτών άλλ' ό μεν υπέρ της γνώσεως, ό δε υπέρ του βίου φιλονεικεΐ.