Socialismen: En historisk framställning

Front Cover
A. Bonnier, 1906 - Socialism - 72 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Popular passages

Page 41 - Till förebyggande av missförstånd må här genast anmärkas, att naturligtvis icke den materialistiska historieuppfattningen innebär, att allt som sker i världen skall direkt kunna återföras till ekonomiska orsaker. Förvisso tror sig denna åskådning kunna spåra revolutioner i produktionasättet som de djupaste orsakerna till alla stora politiska och sociala välvningar. Men därav följer alls icke att »samhällets överbyggnad...
Page 47 - ... Sutherland äger alla gårdarna på sitt gods, liksom det vore en förnekelse av äktenskapet, om han hade alla våra hustrur i ett harem.» Släktskapen är trots alla olikheter omisskännlig med den anda, som talar ur de bekanta orden i Marx' och Engels' kommunistiska manifest: »I förskräckens över att vi vilja upphäva privategendomen. Men i edert bestående samhälle är privategendomen redan avskaffad för nio tiondelar av dess medlemmar. Den existerar just därigenom, att den icke existerar...
Page 34 - folkets charta», upptagande följande sex punkter: allmän rösträtt, rättvis valkretsindelning, sluten omröstning vid val av folkrepresentanter, årliga parlament, intet valbarhetsstreck samt arvode åt parlamentsledamöterna.
Page 45 - Men bourgeoisin har icke blott smitt de vapen, som skola bringa den döden; den har också frammanat de män, som skola föra dessa vapen — de moderna arbetarna, proletariatet.
Page 64 - lämna recepter för framtidens gårkök». Naturligtvis utesluter denna reserverade hållning icke att försök kunna göras att i allmänna drag utveckla de viktigaste följderna av produktionens förvandling från kapitalistisk till socialistisk. Men även frånsett svårigheten att här säga var partiåsikterna sluta och privatmeningarna börja, hör ändå kritiken av den socialistiska så kallade »framtidsstaten» till de vetenskapligt lönlösaste uppgifter.
Page 63 - Kapitalmonopolet blir till fjättrar för det produktionssätt, som med och under detsamma blomstrat upp. Produktionsmedlens koncentrering och arbetets allt merasamhälleliga karaktär nå en punkt, där de icke längre låta sig stängas inom sitt kapitalistiska skal.

Bibliographic information