Samlade skrifter: Av Johan Henrik Kellgren. Utg. av Sverker Ek, Allan Sjöding, Otto Sylwan, Volume 2, Issues 1-2

Front Cover
A. Bonnier, 1936
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Epigramme Den goda Tröstaren 3
i
a Den billiga Makan Epigramme 4
ii
b Epigram Den upriktiga Makan 5
ii
Illa Varning til Cloe 6
9
På Konungens Födelsedag 1780
11
Til min unga Vän som fått det infallet at blifva Philosoph
15
Ode öfver Christus
16
Til den namnkunnige B
22
Bref til W som begärt af Författaren en Lofsång öfver Nicander
148
Återsvar til W
153
Rätt väl min kära Bror rätt väl
155
Nyårsbref af Stockholms Posten til Svenska Allmänheten 1782
157
PS Konungens Födelsedag 1782
161
Til Rosalie
163
Cantate vid Lovisa Ulricas Begrafning
166
Vid Lovisa Ulricas Död
170

Vid Mamsell Dubois Död
25
elle Rosenlunds död
28
Paddan
29
VårVisa
30
Nej jag bör aslå med del hopp
32
Af vårens värma lockad opp
34
Horatii X Ode II Boken
36
Horatii V Ode IV Boken Til Augustus
38
Julklappar
41
Den I Januarii 1780
48
örnen dog och til hans ära
51
Öfver Fru Grefvinnan Wrede Sparres dödeliga frånfalle
52
Öfver tre sköna Grefvinnor som kysste tre fula Fröknar
53
Samtal med Förnuftet
54
Til Cloe
57
Ode öfver Fanatismen
59
Vid Lejonhjelms Död
60
Visa Dedicerad til Sällskapet Pro Vino som torde på någon tjenlig melodie afsjunga densamma i nästa Capitel
62
Vid första Besöket i Herr Sergels Attelier
63
Ach hvilken sötma kärlek gjuter
65
Supplique Ers Majestät af sjelfva Skriften vet
66
Vid en Väns Bortresa
67
Bref til Herr Jac Albr Flg
70
Til en vacker Flicka som begärde vers af Författaren
72
Den obeständige Trogne
74
Konsten at göra lycka
76
Hjertat Af Chevalier de Boufflers
79
Til en Flicka som vid en Promenade förlorade sit Skärp m m
83
Våra Vilor
87
Jordens Skapelse
92
Min käre Öfversättare
99
Fabel Lärkan upp i Himmels högd
101
Vid Konungens Återkomst frän Spa 1780
102
Til Gretve Gyllenborg
104
XL1I Gratiernes Döpelse
108
Horatii I Ode IV Boken
112
Afvunden
115
Propertii VI Elegie I Boken Til Tullus
125
Propertii VII Elegie I Boken Til Ponticus
128
Kungen Bonden och Eremiten
130
XUX Ödmjukt Ämbets Memorial Til Themis
132
sta
135
Lb Horatii XXIV Ode I Boken
136
Jag älskar och jag hatar dig
137
Stancer til Kärleken
139
LIII Denis och Eremiten
143
Bref til Herr Voltaire af Chevalier de Boulflers
145
LXUI Til en förnäm Herre
174
Foglarnes VitterhetsAcademie
175
Til et Fruntimmer vid öfversändandet af et vittert Verk
179
Vid Rådmannen Herr J Wellanders död
180
Til en förnäm Herre som skrifvit et Theaterstycke
182
o 213
188
Nytt försök til orimmad Vers
189
Til Grefve Creutz Nyårsdagen 1784
193
t Konungen
196
Propertii XV Elegie II Boken Til Cynthia
197
Förtviflan
209
Ord til Musiquen D 2 Mart 1784
214
Fronderiet Til L
217
Borac
219
De Två Miraklerne
221
Til S m Visa på Dess Födelsedag
222
Ansökning för min Bror til S m
224
Til Grefve Oxenstjerna öfver Poemet Dagens Stunder
226
Man äger ej snille för det man är galen
229
Byxorne
265
På Musiken af Haydns Roxelane
275
Sigvarth och Hilma
277
Jag hellre läsas vill och medelmåttigt äras
282
Horatii I Ode I Boken
283
Horatii II Ode I Boken
286
Horatii III Ode I Boken
288
Början af Horatii Bref til Pisonerne
291
Cantate den I Januarii 1789
296
Dälden
300
Det egenteliga Ordet
302
a Den nya Skapelsen eller Inbildningens Verld
303
b Du som af skönhet och behagen 38
308
Hör up at fläta in din karriorr i min lager
310
Bättre ment än sagt
311
Til Fredrica
312
Til Christina 3
316
Emot Ethundrade Riksdaler i Pension
322
Dumboms Lefverne
323
Jordens Lethé Visa af Baggesen Dansk Poet
330
Ljusets Fiender 33
336
Under et Fruntimmers Porträt
345
Godt Ryktet stadna här och gråt vid denna Bår
346
Hvem är den största Man? Efter Lessing
347
CVIL Fredrics Vålnad En Skottsk Ballad Af Baggesen
350
Visa af Rahbek
354
Svaghets Synden 35
356
Ode til Sållheten Från Danskan
363

Other editions - View all

Bibliographic information