مرورى بر واقعۀ 15 خرداد 42: 15 Khordad

Front Cover

 ایرج پزشکزاد در تهران به دنیا آمده است. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران و عالی را در فرانسه در رشته حقوق به انجام رسانده است. مدتی با مطبوعات با نام مستعار الف.پ.آشنا، همکاری کرده است. چند سال به سمت قاضی در دادگستری و سپس به عنوان دیپلمات تا مقام سفیری، در وزارت امو رخارجه ایران خدمت کرده است. پس از انقلاب در غربت به کار تحقیق ادبی و تاریخی اشتغال دارد.

ketab - sherkat ketab - شرکت کتاب - ketab.com - ketab corp

 خوانندگان گرامی چنانچه در دریافت و خواندن کتاب، مجلات و یلوپیج شرکت کتاب با مشکلی برخورد کردید خوشحال می شویم که ما را آگاه سازید 

با تشکر 

مدیریت شرکت کتاب

Ketab.com

Email: Publishing@ketab.com

 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

About the author (2008)

 Third Edition-Spring 2008

Published by: Ketab Corp. USA

Bibliographic information