Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 2

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1752 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 703 - Immers , het geloof is uit het gehoor , en het gehoor door het Woord Gods.
Page 1120 - XXVIII. En op dat de zuivering der cautien, of reflitutie der geconfigneerde Penningen voor de inkomende Rechten , hier voren Artikel 7. geordonneerd , met behoorlyke ordre zoude mogen gefchieden , zoo zullen. de Officieren op de Comptoiren, by het uitgeven der tranfitoire uitgaande Pasporten, een zekeren tyd moeten prefigeren, binnen welken de Pasporten ten hunnen Comptoire zullen moeten te rug gebragt worden ; zullende dezen tyd naar de...
Page 1163 - Brandewyn en Voorloop van Mout en Suiker, Rum • en Arak , het oxhoofd van dertig virtels 35 o o vry . alle fyne gedifteleerde Wateren, van de waarde • van honderd guldens 6 o o vry — Azyn , Wyn-Azyn , het vat van vier oxhoofden , * het oxhoofd van zes ankers...
Page 1120 - Lyfte te rug bekomen hebben- pROVIjj. de, op de exhibitie van de Pasporten, op de wyze als hier voorfchreve is, afgetekend en doorgefneden zynde, de cautie voor de inkomende Rechten gefield moeten roieeren, of in geval dezelve Rechten zyn geconfigneert , de Penningen moeten reftitueren , en de alzoo gezuiverde Pasporten en Lyfte apart moeten liafleren , en jaarlyks met hunne Boeken aan de Collegien ter Admiraliteit, waar onder dezelve refforteren, overzenden.
Page 1116 - Goederen contrarie dezer ordre mogte geloft werden. (ViA. drtikel 13 en 14 , Concept 1751.) XIV. Wanneer de Goederen van boord tot boord zullen moeten overgezet werden, en dat den Koopman zoude verzoeken om die Goederen eenigen tyd in een Lichter te houden leggen , zoo zullen de Collegien ter Admiraliteit de voorfchreve permiffie...
Page 1130 - Corenten , de honderd ponden , genietende voor tarra van de vaten twintig , en van de zakken vyftien van het honderd o...
Page 995 - Weft-l'riesland aangelegt, zullen mogen werden gedrukt, gefchreeven aangeplakt , gediuribueert of gecommuniceert , hoedanig en in wat voegen zulks zoude mogen wezen , op gelyke boete van zeshonderd Guldens telkens te verbeuren. De...
Page 1132 - Tyken , Beddetyken , van de waarde van honderd guldens ... Turf, van de waarde van honderd guldens (*) Turks Garen, de honderd ponden, genietende voor tarra van de balen of zakken tien van het honderd , geverft ..... . rouw en ongeverwt Varkens, mager of vet, buiten de maanden van April...
Page 1132 - Gengber, droo*e, de honderd ponden , genietende voor tarra van de vaten tien , en van de balen of zakken vier van het honderd...
Page 743 - K. 18345Nederige verdediging van het werk des Heiligen Geestes in de overtuiging en bekeering van vele zielen, eenige jaren geleden in Schotland en nu onlangs te Nieuwkerk...

Bibliographic information