Norske gaardnavne: halvd. 1-2 Kristians amt (1900-02)

Front Cover
W.C. Fabritius, 1900 - Farms
 

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

Kristians amt - modern day Oppland fylke
This contains the following herred: Dovre, Faaberg (Fåberg), Lesje (Lesja), Lom, Nodre Fron (Nord Fron), Ringebu, Skiaaker (Skiåker), Søndre Fron, Vaage (Våge), Vestre Gausdal, Øier (Øie), Østre Gausdal

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 75 - Jeg kan ikke give nogen sikker Oplysning om Navnet og vover kun at antyde en Gjetning om, at iste Led kunde være et ellers ukjendt Ord fillingr m., afledet af fjall n., Fjeld; det kunde betyde: et lidet Fjeld. Det samme Ord kunde maaske findes i Fillingtveid i Landvig, Fillingsnes i Frøien og Fillingsæteren i Joras Dal i Lesje; den sidste lader efter Kartet til at ligge ved et mindre, enligt staaende Fjeld. Isaafald maatte Fillingsyn antages at være ældre Form.
Page 151 - Elven maa være den, der falder ud i Losna ved Faavang Kirke. Den skrives nu paa Kartet Opsalaaen efter GN. 140, og det er opgivet, at den i Bygden skal kaldes Nera med Tostavelsestone ; det sidste kan nok være et nyere Navn (Nedreaaen?).
Page 75 - Jeg kan ikke give nogen sikker Oplysning om Navnet og vover kun at antyde en Gjetning om, at iste Led kunde være et ellers ukjendt Ord fillingr m., afledet af fjall n., Fjeld; det kunde betyde: et lidet Fjeld.
Page xi - Christiania 1852. lAffattet 1430 — 1440.) BK. — Bjorgynjar kålfskinn, udgivet af PA Munch. Christiania 1843. (Skrevet antagelig omkring 1360, men for en stor del efter optegnelser fra den tidligere del af I4de aarh.) DN. — Diplomatarium Norvegicum. Christiania 1847 If.
Page 239 - Isengere mod N., da Trosset siges at ligge i Vingrum (DN. II 632). Af Udtrykkene i DN. I 117 kan maaske ogsaa sluttes, at det mod S. ikke regnedes Isengere end til Rindas Udi0b.
Page 184 - Lu n dar k., efter Gaarden, paa hvis Grund den staar, se GN. 24. Efter DN. II 172 (1333; havde den da egen Prsest.
Page 140 - Hofs t adir henf0res i Brevet udtrykkelig til Venebygden, hvor ingen anden Gaard findes end denne, hvis Navn har nogen Lighed. Udtalen med an forbyder dog at antage Hof- som opr.
Page 197 - Bygdesagn bar der staaet Kirke paa Li GN. 89. Dette Sagn styrkes derved, at denne Gaard i MA. et Par Gange findes kaldet Kirkjuliö.
Page 66 - Kirke paa Skiaaker, kan dette alene betyde, at Biskoppen havde fundet Andvord Kirke, der laa ganske nser Hovedkirken, overf10dig og derfor ladet den flytte til Skiaaker for at aflose en kassabel Kirkebygnmg der.
Page 159 - Sandsynlig hsenger det saaledes sammen, at Bygden har havt Kirke allerede i MA., men at denne har...

Bibliographic information