Sändebref till baron Stedingk rörande några teater-förhållanden, af en teatervän

Front Cover
Hörbergska boktryckeriet, 1861 - 34 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 20 - I stället för att skapa en duglig konstnär, har den skapat ett olyckligt mellanting af lätting och artist, en stackars yngling eller flicka som icke kan träda tillbaka i det vanliga lifvet utanför teatern...
Page 16 - En sådan man får icke vackla, icke misstaga sig, icke låta leka med sig, — noga och grundligt måste han hafva tänkt sig in i sin sak, innan han anordnar något stycke, och när han en gång gjort det så får han icke låta en artists fåfänga eller begär att lysa tvinga sig till att frångå ett enda jota af hvad han bestämdt. Om någon menniska kan förutsättas vara ofelbar, så måste en teater-regissör vara det; det vill säga: han måste på förhand så noga hafva genomtänkt...
Page 21 - ... för olika lärare, upprabblandet af utanlexor som intröskats i minnet utan att fattas af förståndet, — dertill fordras med ett ord en genomgående, grundlig bildning af själens och hjertats egenskaper, en klart och lefvande bibringad uppfattning af konstens uppgift och medlen att hinna den, en fullständig kännedom af dess estetiska och praktiska väsende — allt detta bibringadt under praktisk utöfning, understödd af teoretiska föreläsningar, populärt och klart affattade och hållna.
Page 8 - Man visade visserligen en och annan gång de beskedliga ständerna några lika beskedliga barn, som beskedligt rabblade upp några under årets lopp intröskade utanlexor, men. af sjelfständig, ,utaf en förståndig instruktör väl och lent ledd uppfattning, men af någon djupare blick in i konstens väsende och kärna, såg man hos dessa stackars drifhusplautor af ganska naturliga skäl icke ett spår.
Page 27 - Han saknar dessutom bestämdt blick för att bedömma sceniska anlag, ty annars är det icke tänkbart att han kunnat från elevskolan släppa bort unga personer, som sedan på andra scener blifvit ganska användbara, för att behålla derstädes personer, som passa bättre till allt annat, än till skådespelare.
Page 17 - ... måste i grund och botten känna skådeplatsens alla tillgångar och ressurser, han måste vara förtrogen med skådespelarnes förmåga, med deras oförmåga till och med, han måste noga hafva studerat scenens ekonomi, plastikens fordringar, olika tiders och folkslags seder, bruk och drägter, — med ett ord, denna plats förutsätter och betingar en man med omfattande och grundlig allmän och speciell bildning — — den är alls icke svår att få besatt, men den är ingenting mindre än...
Page 27 - Detta var ändå oförlåtligare, ty då icke mästaren kan bilda lärjungar, huru skola medelmåttorna kunna det? Herr Sundberg insåg också snart nog det skefva och obehagliga i sin ställning, och drog sig snart tillbaka med en blygsamhet, som gör honom heder både som artist och menniska.
Page 16 - Utse åt er en estetiskt och praktiskt bildad man till regissör, låt vakansen för litteratörsplatsen försvinna från teaterns stat, och framför allt: sök att åstadkomma enhet både i den litterära och sceniska styrelsen af eder teater.
Page 16 - ... förklaring af. Edra artister hafva lika obestridlig rättighet att få att göra med blott en regissör, i stället för de åtta eller nio som nu finnas, af hvilka ingen grundligt...

Bibliographic information