Nederlandsche reizen: tot bevordering van den koophandel na de meest afgelegene gewesten des aardkloots : doormengd met vreemde lotgevallen, en menigvuldige gevaaren, die de Nederlandsche reizigers hebben doorgestaan, Volume 11

Front Cover
By P. Conradi, 1786 - Netherlands
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 17 - ... Ganges bezit. Dit bewoog hem , ftraks zyne reize verder voort te zetten. De rivier hooger opvaarende, vond hy het land allerwegen volkryk , tot aan de plaats, alwaar de vcrmaarde Moskee Mmicra fta^it , van welke men hem 7.0 veele wonde en had verhaald.
Page 16 - Kasteel i omringd van. Bolwerken , met torens beplant.. Men ziet 'er pragtige MoskeeŽn , Pagoden , tuinen en fraaie burgerhuizen. Om tegen de zwaare overftroomingen van den Ganges buiten zyne oevers behoed te zyn t is de ftad op eene hoogte gebouwd.
Page 3 - In de eerfte dagen van y.ync v art zag hy niets dan geringe dorpen ; beter onthaal hadden zyne oogen, by zyne aankomst in de...
Page 16 - ... op den Ganges uitloopen. In het hoogde gedeelte, der ftad ontmoet men een ruim Plein , 't welk tot eene Markt dient; wydcrs een zeer fchoon Paleis j in 't welk de Nabab zyn. verblyf .houdt:, en eene gtooie Kettera , of Beurs , in welke de kooplieden van verfchiilende Natien te zamen vergaderen , om 'er hunne goederen te koop te veilen.
Page 17 - A genaamd , vernomen hebbende de natuurlyke vrugtbaarheid van dat gewest , 't welk geene andere bewooners dan tygers, wolven en wilde honden hadt , vervloekte dat gedierte , verdreef het door de kragt zyner gebeden , en bouwde 'er een* kleine Kapel , ia welke hy veele wonderen verrigne.
Page 17 - Monera een gering dorp , omtrent eene halve myl van den Ganges gelegen, 't welk flegts van eenige arme werklieden wordt bewoond.

Bibliographic information