Verhandeling over het nut van de zuivere uitspraak der nederlandsche taal, met het oog op dezer uitbreiding en 's volks beschaving, tevens over de in Zuid-Nederland aan te wenden middelen en inzonderheid over de in te voeren leerwijzen om aldaar het best en ten spoedigste naar wensch te slagen: Bespreking der leerwijzen in verband met onze voornaamste plaatslijke of gewestlijke tongvallen

Front Cover
A. Siffer, drukker der Koninklijke viaamsche academie, 1903 - Belgium - 240 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 103 - die naar hooger streven, zijn woorden van strijd en wil en hoop, zullen door heel dat volk ruischen, niet alleen meer aan de oppervlakte, bij de « gegoede burgerij », maar in de gansche maatschappij, in de steden en op het land, de stemlooze, ongebruikte, wachtende krachten wekken, de kerngezonde krachten die eens dit
Page 102 - aanbieden, maar met geen zelfstandig werk voor den dag komen? — Nu staat de zaak al veel beter; maar moeten wij ons voor dien Noord-Nederlander niet schamen als de over-overgroote meerderheid onzer bevolking nog even onzelfstandig blijft; ruwe, onontgonnen gesloten zwoegers, of halfverfranschte apen, zonder wezenlijkheid, zonder eigen gedachte, eigen woord
Page 103 - van zijn eigen wezen ontwikkele ; geef het zijn taal, want met de tong raken de gedachten los, krijgen ze vorm, worden ze leven dat zich voortzet ; geef het zijn taal, dat het eindelijk spreken en verstaan zou; en de
Page 97 - en vain on a créé un peuple de fonctionnaires pour crier de minute en minute : notre nationalité!...
Page 105 - Over de in Zuid-Nederland aan te wenden middelen en inzonderheid over de in te voeren leerwijzen om aldaar het best en ten spoedigste naar wensch te slagen.
Page 102 - de stem der Fransch-Vlaamsche gemeenschap. « De Noord-Nederlander glimlachte wel eens als wij hem onze « verbroedering » opdrongen. Want : wat heb ik aan de Vlamingen, dacht hij,
Page 101 - die is wat hij is; wat gij in den grond zijt, moet gij geheel zijn. « Wat is er armzaliger, dan de Vlamingen die door den pletmolen van ons verfranscht onderwijs « gevormd
Page 97 - La Belgique est une invention anglaise; il n'ya jamais eu de Belgique et il n'y en aura jamais;
Page 101 - Zoolang het zoovelen onder ons aan klaaruitgesproken oorspronkelijkheid, aan eigen uitdrukking van eigen wezen ontbreekt; « Zoolang zij uitsluitend op een Fransche beschaving blijven teren, welke zelfs de meest verfranschten toch nooit geheel in zich
Page 102 - apen, zonder wezenlijkheid, zonder eigen gedachte, eigen woord ? « Ja. kon die groote hoop maar geheel verfranscht worden! Al ware dat wel jammer voor wie de Vlaamsche taal, als kunstuitdrukking, bijzonder lief heeft, zeker is

Bibliographic information