Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
Sign in
Books Books 1 - 6 of 6 on Wanneer de regeling en het bestuur van de huishouding eener gemeente door den gemeenteraad....
" Wanneer de regeling en het bestuur van de huishouding eener gemeente door den gemeenteraad grovelijk worden verwaarloosd, kan eene wet de wijze bepalen, waarop in het bestuur dier gemeente, met afwijking van de beide eerste zinsneden van dit artikel,... "
Werkstaking van gemeenteraden - Page 92
by Adolf Jan Heshuijsen - 1887 - 104 pages
Full view - About this book

De nieuwe grondwet voor het koningrijk der Nederlanden, zooals zij luidt na ...

Netherlands - 1887 - 64 pages
...belastingen. Zij mogen den doorvoer, en den uitvoer naar en invoer uit andere gemeenten niet belemmeren. de huishouding eener gemeente door den gemeenteraad...uitvoering der wetten, der algemeene maatregelen van bestuur of der provinciale verordeningen , te voorzien. Art. 145. De magt des Konings om de besluiten...
Full view - About this book

HARTMANS TIJDSCHRIFT TER BEOEFENING VAN HET ADMINISTRATIEF RECHT., Volume 6

Hermannus Gerardus Hartman Jakobuszoon - 1889
...de regeling en het bestuur van de huishouding eener gemeente door den gemeenteraad grovelijk worden verwaarloosd, kan eene wet de wijze bepalen, waarop...uitvoering der wetten, der algemeene maatregelen van bestuur of der provinciale verordeniHgen te voorzien. ART. 145. De macht des Konings om de besluiten...
Full view - About this book

De autonomie en het zelfbestuur der provincie volgens de grondwet

Caesar Plate - Local government - 1894 - 110 pages
...bepaling niet in de gemeentewet worden opgenomen , zonder de bepaling die de minister ') Laatste lid : „De wet bepaalt , welk gezag het gemeentebestuur vervangt, wanneer dit in gebreke blijft in Je uitvoering der wetten, der algemeene maatregelen van bestuur of der provinciale verordeningen te...
Full view - About this book

De geschiedenis van Nederland in onzen tijd: 1883-1888

Jan Anthony de Bruyne - Netherlands - 1901
...eener gemeente grovelijk wordt verwaarloosd, kan eene wet de wijze bepalen, waarop in het bestuur der gemeente, met afwijking van de beide eerste zinsneden...wet bepaalt welk gezag het gemeentebestuur vervangt" enz. als boven. Het voorstel betreffende Hoofdstuk IV werd den 28sten April aangenomen met 58 tegen...
Full view - About this book

De gezondheidswet en de woningwet ...

G. Oosterbaan - Public health laws - 1901 - 294 pages
...was te rijmen, dat hier gebruik was gemaakt van het vijfde lid van dat artikel, dat voorschrijft, dat de wet bepaalt, welk gezag het gemeentebestuur vervangt,...dit in gebreke blijft in de uitvoering der wetten te voorzien. In casu bepaalde de Woningwet dat Gedeputeerde Staten dat gezag zouden vormen. De heer...
Full view - About this book

Het ongeteekende stuk van mr. H. Fignes ...: een politieke onthulling

1906 - 78 pages
...bestuur van de huishouding eener gemeente door den gemeenteraad grovelijk worden verwaarloosd, kan een wet de wijze bepalen waarop in het bestuur dier gemeente,...uitvoering der wetten, der algemeene maatregelen van bestuur of der provinciale verordeningen te voorzien. ART. 103. De macht van den president van het...
Full view - About this book
  1. My library
  2. Help
  3. Advanced Book Search
  4. Download EPUB
  5. Download PDF