Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
Sign in
Books Books 1 - 3 of 3 on In deze vergadering wordt over de in de oproepingsbriefjes vermelde onderwerpen een....
" In deze vergadering wordt over de in de oproepingsbriefjes vermelde onderwerpen een besluit genomen door de tegenwoordige leden of het tegenwoordig lid. Bij geheele ontstentenis van Wethouders en plaatsvervangers naar luid van art. 90, vervult de burgemeester... "
Werkstaking van gemeenteraden - Page 77
by Adolf Jan Heshuijsen - 1887 - 104 pages
Full view - About this book

Periodiek woordenboek van administratieve en gerechtelijke beslissingen

Law - 1851
...grootste helft van het bij art. 4 bepaalde getal leden tegenwoordig is. Art. 49. Wanneer het in het vorig artikel vereischte getal leden niet is opgekomen, wordt eene \nieuwe vergadering belegd, op de in art. 4 voorgeschrevene wijze. Evenwel behoeven, er slechts vier en twintig uren tusschen...
Full view - About this book

Het dwangrecht van het centraal gezag tegenover de gemeente als onderdeel ...

Hendrik Johan Christiaan van Tienen - Netherlands - 1885 - 292 pages
...den dag, waarop die termijn verstreken is, niet tot lid van den Raad verkiesbaar. „In deze laatste vergadering wordt over de in de oproepingsbriefjes...onderwerpen een besluit genomen door de tegenwoordige leden ot' het tegenwoordig lid. IK. Het derde lid van Art 49 te vervangen als volgt: Indien geen der leden...
Full view - About this book

Bijvoegsel

Netherlands - Gazettes - 1903
...geen besluit worden genomen, zoo niet drie leden tegenwoordig zijn. Art. 85. Indieu het in het vorig artikel vereischte getal leden niet is opgekomen, wordt eene nieuwe vergadering belegd met opgave van het onderwerp van behandeling. In deze laatste vergadering besluiten de tegenwoordige...
Full view - About this book
  1. My library
  2. Help
  3. Advanced Book Search
  4. Download EPUB
  5. Download PDF