Reviews

User reviews

User Review - Flag as inappropriate

Bu eserin altaistik, mongolistik ve türkoloji alanında çalışan araştırmacılar için çok faydalı, yol gösterici bir başvuru kitabı olbileceğini düşünüyorum ancak Türkiyeden bu kitaplara erişim oldukça çetin oluyor bu tür büyük yayınevlerini,n en azında Ankara ve Istanbul gibi yerlerde birer direkt başvurabileceğimiz yerleri olusa çok iyi olur:) 

All reviews - 1
5 stars - 0
3 stars - 0
2 stars - 0
1 star - 0
Unrated - 0

All reviews - 1
Editorial reviews - 0

All reviews - 1