De Nederlandsche West-Indische Eilanden ...

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 298 - Het geelachtige , vrij substantive hout van deze boomen levert een niet zwaar, maar deugdzaam timmerhout op, zoo voor deurkozijnen, als ponteknieŰn , en is tevens in buitenwerken zeer duurzaam , terwijl er ook nimmer houtluizen in komen.
Page 201 - Waarnemingen aangaande de gesteldheid van den grond van het eiland Aruba en het goud aldaar gevonden.
Page 80 - COBACAO tot stand te brengen, den Gouverneur gevangen te nemen, eenige personen het hoofd af te houwen, anderen te bannen, alle Noord-Amerikaansche goederen in beslag te nemen, en de Joden, bij wien het meeste geld zat , onder schatting te stellen.
Page 168 - ... genoegzame mondbehoeftens opleverd en het onderhoud der slaven aan den meester kostbaar valt, zoo volgd daaruit dat die mondbehoeftens met alle mogelijke spaarzaamheid worden uitgedeeld, ja zelve is het niet zonder voorbeelden, dat in schaarsche en dure tijden negers aan gebrek van voedsel zijn omgekomen ; daarvandaan is de barbaarsche gewoonte ingevoerd, dat een oude en verminkte slaaf door zijn...
Page 83 - ... gezigt op , terwijl het heldere water , zoo door de diepten en ondiepten , als door het meerdere licht van een...
Page 253 - Honden vindt men hier veelvuldig en van allerlei ras. Ook vindt men er eene kale hondensoort , welke van de kust aangebragt zijn , hebbende hier en daar slechts een enkel haar , terwijl de zeere 'en schurftige huid eene afzigtelijke naaktheid vertoont en op het gevoel zeer koud is. Deze vreemde soort van honden heet men Sjinos.
Page 253 - Katten zijn hier, eveneens als in Suriname, meestal mager en diefachtig , met dunne leelijke staarten. Slechts weinige vette huiskatten zijn hiervan uitgezonderd. Behalve de huiskatten vindt men ook veld of bergkatten , van welke laatste ik er echter nooit gezien heb , dan in eenen beangstigden en verwilderden staat , zijnde door de honden op een' boom gejaagd , zoudal de rijzende haren den staart en het dier zelf mcrkelijk╗vergrootten.
Page 190 - Landbouw bestaat hier bijna in het geheel niet, De ma´s komt er nog minder voort dan te Curacao, en men moet zich vergenoegen met aardvruchten , yams, patattes, enz. Ezels en cabrieten zijn hier evenwel menigvuldig, terwijl ook de visscherij een , hoewel gering , middel van bestaan opleven!
Page 366 - Behalve de kerk werden er 100 huizen verpletterd , katoen- en koffijboomen stormden in zee, en de grond werd door het overslaande zee.water onvruchtbaar gemaakt. Dit had (*, Zie Tegenwoordige Staat van Amerika, Deel 3. Mail/. 158╗ bittere armoede en verhuizing der ingezetenen naar elders ten gevolge.
Page 184 - Gemakhuizen , — een enkele tuin of plantaadje uitgezonderd , — zijn er niet ; iedere slaapkamer ,heeft , zoowel voor de gezonden als voor de zieken , een stilletje , waarvan de pot des morgens ten 5 a 6 ure naar de haven gedragen wordt , en hier voor ieders oogen uitgespoeld.

Bibliographic information