Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 2

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1753 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 1166 - Verzender, of de gene die men zal kunnen bewyzen daer in behulpzaem of handdadig te zyn geweeft, te appliceren een derde voor den Aanbrenger , een derde voor den Officier die de calange zal doen , en een derde voor den Armen van de Plaets, daer de calange gefchkd , zoo van de aengehaelde Standpenningen als van de boete.
Page 791 - Alle de boetens , confiscatien en amenden , hier boven in dezen gemcld ей gedecerneert, zullen worden verdeeld eea derde voor den Officier , die de calange zal doen, een derde voor den...
Page 854 - BroeMerkes. deren en Opzienderen der Gemeinte te Nymegen hun E. voornoemd als zodanig gelieven te erkennen , onder hun opzigt aen te nemen , en te zyner tyd tot het gebruik van des Heeren H.
Page 851 - t vervolg met ons zal willen leven in die vriendelykheid en vrede, als opregte Christenen betaemt. Wy zullen van onze zyde nooit man» Iceerén aen de Eerbied , die wy U Eerw.
Page 856 - Kerkcraed , dat aen gemelde Heeren door den Scriba deze Schriftelyke Verklaring; zoude gegeven worden: ,, Dat de Namen van die Heeren in het „ Ledematen - Boek der Kerken aengetekent , en „ voor de Gemeente naer gewoon gebruik afge„ lezen zyn ". In fidem Extracti.
Page 850 - Chriftelyke zagtmoedighcid en vredelievenrheid akyd als het voornaemfte rigcfnoer in dezen gebruikt hebbende , willen wy derhalven ook nog gaerne alles bybrengen , wat in ons is . om U Eerw. te ontlaften en te bevryden van zeer onfmakelyke gegevolgen, die U Eerw.
Page 851 - ... worden. Wy hopen ons zoodanig te gedragen , dat U Eerw. overtuigd zal worden, dat U Eerw. op verkeerde gronden mee vooroordeelen tegen ons is ingenomen geweeft: en vertrouwen ook van U Eerw.
Page 1050 - En op dat niemant hier van eenige ignorantie zoude kunnen pretenderen, zal deze alomme worden gepubliceerd en geaffiajeerd daer men gewoon is publicatie en affiétie te doen.
Page 851 - daer van by dezen kenniflè te moeten geven , met "" redenen verwagtende, dat U Eerw. en alle onpartydigen deze onze toegeventheid en gematigtheid zullen moeten pryzen ; U Eerw.
Page 866 - Nederlanden , dewelke complete authoriteit zal hebben, om alle de differenten af te doen, zoo in het...

Bibliographic information