Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 1

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1771 - Netherlands
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 53 - Vreede,in aan te wenden niet alleen het geene meest dienftig tot confervatie van dezelve is , Gelyk ook tot fecuriteit en moreele veiligheid van den Staat ; Maar ook 't geen tot afwending en niet verdere verfpreiding van Gods Gerigten het...
Page 320 - Eetwaaren gebragt zyn: dog aan den anderen kant in het oog houdende, hoe veele min vermogende Menfchen ten platten Lande uit het Bouwen der Aardappelen hun beftaan hebben, en daar meede de fobere Koft winnen, en die door het beletten van den Uitvoer van dit Voedfel by aanhoudinge...
Page 442 - Collegien ter Admiraliteit dezer Landen hebben gelaft , gelyk dezelve gelaft worden by dezen , om ten voorfchreven einde alle Expeditien uit, of naar alle Plaatfen , gelegen in...
Page 319 - Slot te amplieeren op de volgende wyze, datnamendyk, agter de periode; En zullen op de Extraordinaris Landsdagen geen andere Zaaken in deliberatie worden gebragt , als die door de Gedeputeerde Staaten zyn opgegeeven...
Page 473 - Beeden verkogt, of waar gebleven zyn , by poene , dat zy zullen worden gehouden fchuldig te zyn aan de overtredinge der Placaten , op den In en...
Page 52 - Ziekte onder het Rundvee, dewelke door Gods goedheid niet alleen zeer was gematigd , maar byna geheel niet befpeurd wier.de in deeze Provincie, dog dewelke zich op zomzommige plaaczen op nieuws koomt te openbaren. LEEUHoe wenlchelyk derhalven , dat de middelen , WAR. die worden aangewend ter afwendinge van dat alJerontzachelykst Oordeel vande Republicq, moo-DEN...
Page 51 - ... weg geruimd worden , en tot geene rupture of vreedebreuk overflaan , en de groote toebereidzelen en armatures , die 'er gefchieden , geen elendigen en...
Page 467 - Provincie tot nader dispofitie onder zekere pcenalheiten is verboden , in volle kragt en vigueur blyven , ter tyd en zoo lange dezelve door Ons, of de Heeren Gedeputeerde Staaten , uit onzen naame zullen zyn herroepen. En op dat niemand van deeze onze...
Page 474 - ... der veranderingen , in dit nieuwe Cohier voorkomende, het ligt zyn kan, dat deeze en geene zig daar by agt...
Page 466 - ... publicatie dezes , en de andere binnen drie weken na het verfterf. En op dat een yeder hier van mag worden verwittigd , zal deeze op de gewoone wyze en plaatzen worden gepubliceerd en geaffigeerd.

Bibliographic information