Svenska Riksdagarne imellan åren 1719 och 1772 ...: med ett Bihang (innehållande Protocoller och Handlingar hörande till Actionenemot Baron v. Görtz).

Front Cover
Z. Haeggström, 1826 - Sweden
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 330 - Cronhjelm hade också en annan betänklighet, att man kunde »stöta den Frankiska noblessen, som så högt förfäktar sina privilegier, att den ock lär påstå, att Görtz här ej kunnat dömas», såsom varande utländing i Sverige.
Page 95 - Ytterligare varder gemene man och allmoge från denna afgift befriad; men den kommer att erläggas af alla andra ståndspersoner, både af Krigs- och .Civil-betjente, Ridderskap och Adel samt Borgerskapel.
Page 326 - ... och gångbara medel, banko-kapitaler, pantegods, guld och silfver, samt annan redbar egendom och effekter; och sedan han således försatt undersåtarne uti ett utblottadt tillstånd, har han icke desto mindre, som dess egna bref utvisa, igenom skenbara föreställningar...
Page 296 - Gästgifveri-förordningen: de i landet inför* katholska Handtverkare, som väl i de föregifne konster äro mest oförfarne; men fört med...
Page 133 - ... göres en monarks namn evigt och oförgätligt, om han är i stånd att i den del af verlden, der han regerar, förändra grundförfattningen och det allmänna systemet; det gör i historien en epok, som anmärkes så länge verlden står», — hvarpå anföres exempel af KARL den store, GUSTAF II ADOLF m.
Page 185 - Maj:ts prdres att uppköpa allt jernet, och det i anledning af. dess allmänna plan; hafvandes han inonl att, eftersom egarne af jernet ändå intet fått disponera det, innan de inskaffat andra varor, låta dem få annat jern igen, emot den tiden varorna komme.
Page 117 - ... fordringar. Men då en vän sträcker sina fordringar för långt, återstår för den andre intet annat, än ledsnaden att ej kunna uppfylla dem, och att nödgas draga sig ur spelet. — Med allt detta är jag ganska upprigligt etc. Lit. C. N:o 17. a

Bibliographic information