Skandinaviska nordens ur-invånare: ett försök i komparativa ethnografien och ett bidrag till menniskoslägtets utvecklings-historia

Front Cover
Berlingska boktryckeriet, 1843 - Man, Prehistoric - 227 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 19 - Det måste hafva varit ett ovanligt barrträd och således säkerligen icke något annat än Idegran (Taxus), som väl är sällsynt, men växer dock der och hvar ända upp till Gefle. Den blir mycket gammal (se ofvan) och är...
Page 19 - Otn titteln se nästa sn 1. templet stod ett stort träd med yfviga grenar och lika grönt vinter och sommar; ingen kände dess art.1 Detta ställe har af många blifvit anfördt, men, så vidt jag vet, af ingen förklaradt. Att trädet, som var lika grönt vinter och sommar, måste hafva varit ett barrträd, inser man lätt; men icke gran eller tall, eftersom ingen kände dess art. Det måste hafva varit ett ovanligt barrträd och således säkerligen icke något annat än Idegran (Taxus), som väl...
Page 26 - Att de varit kastade och utgjort kastvapen, fmner man lätt, men de ha endast kunnat användas på vattnet; ty om de kastades på landet, skulle de ofelbart sönderbrytas och förderfvas.
Page 20 - I första upplagan av Skandinaviska Nordens Ur-invånare (1838 — 1843) säger förf. (femte kap. s. 16), att han icke ännu har sig bekant, om i Bohuslän »förekomma gamla Idegranar, vid hvilka traditionen bibehållit något spår efter Druid-kult», ock tillägger i en not, att »upplysningar härom äro att förvänta af den nitiske fornforskaren Pastor Holmberg, som utgifver Bohusläns Beskrifning».
Page 19 - Det vidtfrejdade Svenska folket hade ett tempel som het Upsola' — Vid ') Se dock här s. 648. 1 Sic! Läs Linnean, végétale. 3) Sic! Sknll vara KRANTZIUS. Otn titteln se nästa sn 1. templet stod ett stort träd med yfviga grenar och lika grönt vinter och sommar; ingen kände dess art.1 Detta ställe har af många blifvit anfördt, men, så vidt jag vet, af ingen förklaradt. Att trädet, som var lika grönt vinter och sommar, måste hafva varit ett barrträd, inser man lätt; men icke gran...
Page 3 - ... om formen af det steninstrument, hvaraf Vilden. påtagligt begagnar sig för att tillhugga sina flintlansar och pilspetsar, samt att tillskärpa dem då de genom bruket blifvit slöa.
Page 19 - Botanist försäkrade hafva utgjort en helig lund, som tillhört Drnidkulten, och att dessa samma träd stått der sedan Drnidernas...

Bibliographic information