Friesche volks-almanak, Issue 11

Front Cover
Schierbeek, 1845 - Almanacs, Dutch
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page viii - WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut!
Page 139 - Twa winscen wierne dien in besljuchte, in hja wierne er gjin cint ryker troch wurden ; ien illindigge woarst wier it ienigge, dat se er by prosperjerre hiene , in der se lang net mei yn 't scik wierne. It is sa : ien winsk wier er noch oer.
Page 107 - Op het einde der zestiende en in het begin der zeventiende eeuw...
Page 126 - Vrye navolging van den vijfden zang van het Stichtelijk Heldendicht , de Maagd van Orleans. Naar het oorspronkelijk Fransch van den burger Voltaire, door den burger Tytert Sjoerds, Presidentvan het intermediair bestuur op Schiermonnikoog.
Page 95 - V , bij besluit van den 13den October 1524, wegens de geledene schade aan zijne bezittingen en ter belooning zijner betoonde getrouwheid , in zijne familie erfelijk verklaard. Toen hem bovendien aangeboden werd in den adelstand verheven te worden, bedankte hij daarvoor en zeide: Deugd allinne macket wiere adel. Hij was een man van groot gezag en stierf vermoedelijk in 1534.
Page 171 - Java niet durvende attaqueren, had echter moeds genoeg het beeld van Fokke, op een onbewoond eilandje, te vernielen, van hetwelk ik later nog eenige brokstukken op gezegd eilandje, bij het vervallen kruidmagazijn heb zien liggen.
Page 127 - SIKKES, (J.) Het nieuwe Ternaerder Bloemen-dal, of Friesche Lusthof, beplant met schoone bedenkingen, op verscheydene voorvallen. Item noch over verscheyde schriftuyrplaetsen . . . Ten derden : Over drie geestelijke deugden , . . . Gerijmt d.
Page 171 - Batavia naar Ceilon, en van daar naar het vaderland, en had weder eene ongemeen...
Page 97 - L bl. 94) beweert, dat het middeleeuwsche forestum , niet anders dan woud of bosch beteekent.
Page 97 - Nov. 943, waarbij den Utrechtschen bisschop het jagtregt in Drenthe geschonken werd, legde den grondslag van der bisschoppen magt aldaar.

Bibliographic information