Ordinadors a les aules: La clau és la metodologia

Front Cover
Els ordinadors ja hi són o arribaran ben aviat a les aules. Aquest llibre ens ajudarà en els canvis que això representa en el dia a dia i que s'han de sostenir en tres grans columnes: *els continguts, les metodologies, les eines i els recursos tecnològics*. Així, veurem els continguts des d'una mirada competencial; les metodologies que han d'afavorir el pensament científic, la creativitat i la solidaritat i, finalment, les tecnologies de la informació i la comunicació. Aquestes metodologies es caracteritzen pel treball cooperatiu, l'atenció a la diversitat, la recerca, la construcció del coneixement, la creativitat i la interdisciplinarietat. A més, es donen a conèixer algunes de les eines que cal posar en mans dels nois i noies perquè facin les seves creacions, les seves tasques, perquè transformin la informació i construeixin el seu coneixement de manera autònoma
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Pròleg B Dodge
7
Primera part TIC i canvi metodològic per a una educació del segle XXI
17
Concretant un currículum competencial R Doménech
33
Les competències bàsiques un pont entre el coneixement i la vida G Allès
43
El professorat com a aprenent amb les TIC I Bernabé
71
5
79
Segona part Propostes metodològiques competencials que utilitzen
95
Les webquestes a Catalunya C Barba
113
treballant per tasques a la web I Pérez Torres
169
Les caceres del tresor N Coma
185
Com vam arribar a integrar els JClics a les webquestes I Palahí
193
Fer ràdio a lescola N Cervera
207
El llenguatge visual a les TIC i a les TAC M Ivanova
215
To blog or no to blog vet aquí la qüestió R Barlam
223
Propostes dactivitats TAC S Capella
239
Accessibilitat web una prioritat a laula M del M Lluelles
245

Volem crear una webquesta S Capella
121
la proposta TAF J L Fierro
127
projectes de comprensió M del Pozo
135
11
149
un instrument per avaluar N Alart
255
Glossari
261
ara parlem dels autors
269
Copyright

Common terms and phrases