Københavns kommunale Forhold

Front Cover
E. Bojesen, 1897 - Municipal government - 144 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Popular passages

Page 135 - Personale, der ved Udførelsen af sin Tjeneste kommer saaledes til Skade, at han maa afskediges, har Ret til Pension, der fastsættes til 2/s af hans Gennemsnitsindtægt i de sidste 5 Aar.
Page 18 - være og blive en kongelig Residens- og fri Rigsstad og annammes tillige for en fri Rigens Stands.
Page 20 - Husstand, b) ikke nyder eller har nydt Understøttelse af Fattigvæsenet, som ikke er eftergiven eller tilbagebetalt, og c) ikke er ude af Raadighed over sit Bo.
Page 54 - Læger, hver i sit Distrikt, have deres Opmærksomhed henvendt paa samtlige Sundhedsplejen vedrørende Forhold, og naar noget, der strider mod Vedtægtens Bestemmelser, kommer til deres Kundskab, uopholdelig gøre Indberetning til Stadslægen derom.
Page 49 - Alderdomsunderstøttelsen tilskyder Statskassen Halvdelen, dog ikke ud over 2 Millioner Kroner aarlig, og Statstilskudet fordeles mellem Kommunerne i Forhold til, hvad hver enkelt af disse har udgivet.

Bibliographic information