Märkvärdigheter rörande sveriges förhållanden 1788-1794: Utgifna efter författarens handskrift

Front Cover
L.J. Hjerta, 1846 - Sweden - 230 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 209 - försåt» ej var en inbillning å la Rousseau, ser man nu af Barfods nyss utgifna anteckningar*). »Lidners ode», heter det der, »blef i Finnland af vederbörande rätt illa upptagen; så att auktorn hotades med stryk af de då hemkomna Åbo läns regementes officerare. Men han beskyddades af de i Åbo befintliga officerarne af flottan; som ej togo åt sig poetens förebråelser, hvilka eljest så kännbart •) «Märkvärdigheter rörande Sveriges förhållanden 1788—1794».
Page 187 - till Ludvig XIV, att till att föra ett krig be»höfves allenast trenne ting, det första är pen»gar, det andra är pengar, det tredje är pengar. »Konungen af Sverige har aldrig haft pengar, »och likväl fört krig i tre år».
Page 166 - Ett så solidt vett som Ehrenström kunde ej länge samdragas med ett sådant original till snille, som Thorild ville vara. Det var just under riksdagen 1786, som han första gången besökte den store och odödlige författaren till »Passionerna», hvilken han råkade, under frisörens hand med ett af sina utgifna blad i handen.
Page 166 - Huru orimligt det var, att konungen ej ville för ständerna allmänt uppgifva statsverket», var ett favorit-thema, och »vi behöfva likväl att veta finansernas tillstånd» blef alltid slutmeningen af denna nationens tribun i sina egna tankar.
Page 105 - Sept., utfärdade konungen sin märkliga kungörelse »angående de stämplingar, rikets fiender företaga att söndra svenske män och förleda dem från den trohet, de konungen och , riket skyldige äro».
Page 180 - Jag vet förut h vad man vill säga; men mitt beslut är taget. Vi stå här vi stå, och ni slåss käckt som vanligt. Skola vi falla, så skall man åtminstone se oss stupa inom fiendens gränser»10)!
Page 160 - ... detta rum; en hemsk häpnad och ett dystert medlidande lyste ur allas ögon, och ymniga tårar sågos rinna, fällde af män och ynglingar, hvilka eljest icke äro färdiga till betygande af blödighet.
Page 180 - Här lät han dem på egen hand hålla konselj, h varvid alla stadnade i den meningen, att man för säkerhetens skull borde draga sig tillbaka under kanonerna af Svartholms fästning.
Page 166 - Thorild föreläsningar öfver dess ämne för hårfrisören, som belönte hans möda med en tjusuingsblick, och för en af sina adoratörer, som redan, innan han ännu öppnat sin mun, med vördsam beundran häpnade öfver den vishet som flödade öfver hans läppar.

Bibliographic information