Smaa skildringer fra fantasi og fra virkelighed

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 178 - Partant pour la Syrie, Le jeune et beau Dunois Venait prier Marie De bénir ses exploits. Faites, reine immortelle, Lui dit-il en partant, Que j'aime la plus belle, Et sois le plus vaillant.
Page 189 - Embedet havde været sygelig og gnaven, og man var glad over nu at have en sund og kraftig Præst i den bedste Alder, der tog Del i, hvad Sognefolkene holdt af. En Forpagter, en bredskuldret Mand med stort Hoved, Ansigtet brunt af Sol og Vind, krøllet, rødligt Haar, nærmede sig Præsten og bød ham et lydt Velkommen, og af Maaden, hvorpaa Præsten gav ham Haanden, kunde sees, at Forpagteren var en velstaaende og velseet Mand i Menigheden. «Men, med Tilladelse, Hr. Pastor...
Page 193 - Nej, det ved Gud, at den ikke er nogen almindelig KjørehestU raabte Forpagteren med et nyt Blik paa det stakkels magre, sørgmodige Dyr. «En almindelig KjørehestU gjentog han og lo, saa han maatte holde sig i Siderne. Præsten kunde maaske have tilføjet, at hans Broder, Obersten, havde holdt den som Væddeløber, og at den ude i den store Verden...
Page 194 - Sognefolks Bekostning blev budt Forsamlingen. Desuden var Johnny mistænkt for at have Anlæg til at blive Krybskytte. Men han havde en Egenskab, som i dette Øjeblik gav ham Værd: han elskede Heste, og han var lyksalig, naar han fik Lov til at ride. Da han var saa fattig, havde han ikke kunnet skaffe sig Undervisning i Ridning som Kunst, og derfor brugte Ingen ham ved de egentlige Væddeløb. «Hør, Johnny...
Page 197 - Heste komne et ganske godt Stykke foran; men da saa han sit Snit, fik Brug for begge sine Ben og gav den Gamle begge Sporer. Den gjorde en løjerlig Bevægelse, som om den vilde stejle, men havde glemt Kunsten, kastede sig til Siden og tilbage, men foer derpaa frem med et stort Spring, saa at Folk raabte Bravo, men for Løjer.
Page 200 - Pund, Hr. Pastor! Tag derimod ! Jeg skal være god imod hende !» raabte Forpagteren. «Vel,» svarede Præsten og gjorde en Bevægelse som til Haandslag. I samme Øjeblik faldt Hesten. Man ilede til for at hjælpe den; men den var falden for ikke mere at rejse sig, den var « styrtet»; den havde med sit Liv maattet bøde for at være yngre af Sind end afAar, mægtigere af Vilje end af Krop.
Page 188 - Adgang til dem, fordi man ikke kan staa sig ved at lade navnkundige eller med store Bekostninger opdrættede Heste bejle til Prisen. For selve Sognet eller Kredsen er imidlertid Væddeløbsdagen en stor og betydelig Festdag; den er for mange af Beboerne den eneste Dag hele Aaret rundt, da de more sig i Fælleskab og betages af samme Iver.
Page 191 - Hestene fore afsted, uvilkaarlig greben af Forventning og Iver, ophidset af, at hint smukke Dyr var i Spidsen, at et andet sprang frem, indhentede det, kom forbi, at det første syntes at føle menneskelig Lidenskab, Stolthed eller Sorg, alt eftersom det med Opbyden af al Kraft kom forrest...
Page 195 - Ryggen. Før hende saa lidt frem og tilbage, saa hun bliver lind i de gamle Ledemod, og saa vil vi se.» Ved de sidste Ord saa Johnny op paa Præsten; der var et eget Udtryk i den højærværdige Herres Blik, og det funklede tilbage fra Johnny's Øjne som med Anelse om Sejr. Præsten vedblev: « Enten jeg vinder eller taber, faar Du et Pund, Johnny; men vinde vi, faar Du desuden Tiendedelen ». «Det er tre Pund,» sagde Johnny med mærkelig Hurtighed i Regning og ganske blændet af sin Rigdom.
Page 190 - Men, med Tilladelse, Hr. Pastor, » raabte Forpagteren, «hvad er det for en Krik, som De har faaet for Deres Kaleche idagU «Ja,» svarede Præsten med et blidt Smil, «den seer jo ikke godt ud; men min lille Sorte havde Hoste, og saa mente jeg at jeg for en Gangs Skyld kunde lade den Gamle gaa for Vognen. Jeg har faaet den overladt af min Broder, Obersten, for at den kan slide saa smaat og forresten have det godt paa sine gamle Dage.

Bibliographic information