Društveno-politicǩo uredenje i ustavni sistem Jugoslavije

Front Cover
Savremena administracija,, 1967 - Yugoslavia - 306 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

1ЈУОВ
v
Кезепје пасшпа1по р11апја 1 з1уагапје ђга1з1уа 1 је
34
МеЗипагосш ро1огај Јиоз1ау1је роз1е Вгио газе
43

9 other sections not shown

Other editions - View all

Common terms and phrases

1гтеЗи 1гУгзпо 1Јз1ауа 1Јз1ауот 1јисН 1сао 1сас 1сој1 зи 1сој1та 1соја 1соје 1сотоге 1таји 5ауегпо а1со Аа га га1а га1сопа га1сопот гагуоја гаЗапа гајес!п1се гајес!шса гас гас!а гас!пе гас!шћ гас1 гас1а гериђН1се Гес!егас1је гет1је геуо1ис1је Гип1сс1је ђ1га ђогђе ђШ з1гапе з1з1ета з1сирзЧте затоиргау!јапја зауе1а зауегп1т зауегшћ згес!з1ауа зи зе зос1јаНз11с1се зпаа зу1т зу1ћ зуа зуе зуој1т зуоје зуоји зуот и1угЗије из1апоуе из1оу1та иргау1јапја јег Јиоз1ау1је јоз КРЈ Ма МеЗи11т Нса оА ога огап1та огапа иргауе огаш огашгас1ја ођгагији ођегђеЗије Оз1т оз1уагији озпоуи Оп опа опе орзЧе ос ос!ђога ос!поз1та ос!поза ос!позпо ос!те оу1т оу1ћ ОУО п1је пагос!а пагос11о пас пасИегпоз1 паст пе зато пео перозгес!по пј1ћоуо пја пје р11апја ра ргауа ргауо рге зуеа рге1со ргес!игеса ргета Ргета 1оте рго рго1гуоЗаса рго1гуос!пје ргор1за ро ргау11и ро1огај рогес1 роз1е роз1оуе розеђпо с!а зе с!ггауе с!ги с!гизЧуепо с!опоз1 с1апоуа т1егеза тои тоге у1зе угете УГЗ1 угзе уес уеса уесе шје

Bibliographic information