A fatenyésztés különös tekintettel a községi faiskolákra és befásitásokra

Front Cover
1899
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Popular passages

Page 302 - M. kir. rovartani állomás Budapesten (V., Nádor-utcza 28.) a káros rovarokat tanulmányozza, az ellenük való irtószereket és eljárásokat kipróbálja, azokra vonatkozó ismereteket terjeszti ; nagyobb rovarkároknál az irtómunkálatokat a helyszínén vezeti.
Page 286 - TÖRVÉNYCZIKK. homok megkötésére, továbbá a meredekebb partok, szakadások biztositására és megvédésére, azután pedig a közutak, utczák, terek és növények termelésére alkalmatlan más területek, valamint a község tulajdonát képező legelők befásitására szolgálnak.
Page 304 - Budapesten (Pöldmiv. minist, palota) tejgazdasági érdekek előmozdítására, tejszövetkozetek kezdeményezésére hivatott. M. kir. tejgazdasági szakiskola Sárváron a tejgazdaság körül szükséges ismeretek megszerzésére sajtmesterek, tejgazdaságok, tejszövetkezetek vezetésére alkalmas egyének kiképzésére szolgál; évenként kétszer tartatik négy hónapos tanfolyam. M. kir. tejgazdasági munkásokat képző iskolák Munkácson és Gödöllőn tehenészetekben alkalmazandó...
Page 305 - KnlozsMonostoron középfoku gazdasági kiképzést nyujtanak hat középiskolai osztályt és 16 évet betöltött egyéneknek három éves tanfolyamon. M. kir. földmives-iskolák : Adán, Algyógyon, Breznóbányán, Békés-Csabán, Csák ovár ott, Jászberényben, HódmezöVásár-foelyen, Karczagon.
Page 304 - Idr. országos selyemtenyésztési felügyelőség Szegzárdon a selyemhernyótenyésztés fejlesztése, az ehhez szükséges szederfatenyésztés. valamint a selyemhernyótenyésztési szakismeretek terjesztése érdekében működik ; e...
Page 285 - A hol több néptanító van, az bízandó meg, kit a képviselő-testület választ. 45. §. A faiskola kezelője köteles a községi tanköteles gyermekeket, a vallás- és közoktatásügyi miniszter által, a...
Page 285 - VI. FEJEZET. A faiskolákról és fásításokról. 43. §. A községek kötelesek, a határ kiterjedéséhez és a befásitandó útak és területekhez mért, de legalább egy negyed kataszteri hold nagyságú kellően berendezett faiskolát fentartani.
Page 286 - ... szerint, a fatenyésztésben gyakorlatilag oktatni. 46. §. A törvényhatóság szabályrendelettel állapítja meg, hogy a vidéken legjobban díszlő fa- és gyümölcsfajokból a községi faiskolában melyek...
Page 286 - ... szolgálnak. A község által nem igényelt csemetéket az előljáróság a községi lakosoknak mérsékelt áron eladhatja és pedig első sorban azoknak, kik a csemetéket a I3.és 14.
Page 285 - ... kijelölni és annak a szükséges kellékekkel leendő ellátása iránt intézkedni. Mennyiben menthetők fel egyes községek a faiskola területének kijelölése és a faiskola berendezése alól, vagy mely esetekben szövetkezhet több szomszédos község egy faiskola létesítésére...

Bibliographic information